Δ.Τ. 2016

Νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των επικίνδυνων χημικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το εικονόγραμμα κινδύνου είναι μια εικόνα πάνω σε ετικέτα. Η εικόνα φέρει ένα σύμβολο προειδοποίησης και συγκεκριμένα χρώματα τα οποία αποσκοπούν στο να ενημερώνουν για τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει μια ουσία ή ένα μείγμα στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον. Ο κανονισμός CLP εισήγαγε ένα νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των επικίνδυνων χημικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, στα εικονογράμματα επήλθαν αλλαγές προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

Τα νέα εικονογράμματα έχουν σχήμα κόκκινου ρόμβου σε λευκό φόντο και αντικαθιστούν τα παλαιά τετράγωνα σύμβολα πορτοκαλί χρώματος που χρησιμοποιούνταν βάσει της προγενέστερης νομοθεσίας. Από την 1 Δεκεμβρίου 2010, ορισμένες ουσίες και μείγματα έχουν ήδη επισημανθεί σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, αλλά τα παλαιά εικονογράμματα μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως την 1η Ιουνίου 2017. Μέχρι τότε, στα κατά τόπους σούπερ-μάρκετ ή παντοπωλεία, ενδέχεται να υπάρχουν απορρυπαντικά, έλαια για λυχνίες ή άλλα προϊόντα επισημασμένα είτε με το πορτοκαλί είτε με το λευκό εικονόγραμμα.

Ενημερωθείτε για τα νέα εικονογράμματα και τι σημαίνουν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων – ECHA κάνοντας κλικ εδώ. Το νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των επικίνδυνων χημικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαθέσιμο και σε εκτυπώσιμη μορφή εδώ.