Δ.Τ. 2016

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά φιλικές προς τους καταναλωτές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες


Η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων του Ευρωκοινοβουλίου συμφώνησε, στις 12 Οκτωβρίου 2016, με μια αναφορά που ζητά να υπάρξει μια ενιαία αγορά, στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής, η οποία θα παρέχει απλά και διαφανή προϊόντα, για όλους τους καταναλωτές και σε εθνικό και σε διασυνοριακό επίπεδο. 



Η αναφορά αναμένεται να ενσωματωθεί και να επηρεάσει το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρχές του 2017, ο οποίος θα περιλαμβάνει προτάσεις, για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λιανικής. Την ψηφοφορία στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων θα ακολουθήσει ψηφοφορία, στην Ολομέλεια, το Νοέμβριο, για να επιβεβαιωθεί η αναφορά, ως επίσημη θέση του Ευρωκοινοβουλίου.

Η Monique Goyens, Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC), είπε: 
«Το Ευρωκοινοβούλιο εξέπεμψε ένα ισχυρό μήνυμα: οι καταναλωτές πρέπει να τοποθετηθούν, στην πρώτη σειρά, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λιανικής. Πολύ συχνά, οι νομοθέτες λένε ότι θα αλλάξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, για να ωφεληθούν οι καταναλωτές. Όμως, οι κανόνες, τελικά, εξαιτίας ισχυρών λόμπι, ευνοούν τα υπάρχοντα επιχειρησιακά μοντέλα. Σήμερα, το Κοινοβούλιο θέτει την προστασία των καταναλωτών, ως προτεραιότητα. Ζητούμε, από την Επιτροπή να λάβει, σοβαρά, υπόψη της την αναφορά και να αρχίσει να κάνει αυτήν την αρχή, πράξη. 
Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν μια αγορά χρηματοοικονομικών προϊόντων, που γίνεται όλο και πιο σύνθετη. Οι καταναλωτές χρειάζονται πιο απλά, πιο διαφανή και πιο τυποποιημένα προϊόντα. Είναι σημαντικότατο όλοι οι καταναλωτές να απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο προστασίας, σε όλη την Ευρώπη. Χωρίς αυτήν την υψηλή προστασία, δε θα υπάρξει, ποτέ, Εσωτερική Αγορά. 
Το Ευρωκοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη, για καλύτερη, πιο ανεξάρτητη παροχή συμβουλών, προς τους καταναλωτές, όταν λαμβάνουν αποφάσεις, για τα χρηματοοικονομικά τους και αναγνωρίζει το ζημιογόνο αποτέλεσμα των προμηθειών, στην πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων. Αυτό είναι ευχάριστο, αν και η απαγόρευση αυτών των προμηθειών απαιτεί πολύ αγώνα, ακόμα».

Η αναφορά του Ευρωκοινοβουλίου ζητά:
  • Να αναπτυχθούν απλά, ασφαλή, μεταφερόμενα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
  • Να διασφαλιστεί ότι η ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής δεν οδηγεί, σε κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Να σταματήσει ο γεωγραφικός αποκλεισμός, στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
  • Να δοθεί περισσότερη ισχύς για την προστασία των καταναλωτών καθώς και μεγαλύτερη χρηματοδότηση, στους Ευρωπαϊκούς εποπτικούς μηχανισμούς, για τις συντάξεις και τις ασφάλειες (EIOPA), τον τραπεζικό τομέα (ΕΒΑ) και την ασφάλιση και τις αγορές (ESMA).
  • Να διασφαλιστεί ότι τα όργανα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών είναι πραγματικά ανεξάρτητα και μακριά από χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.