Δ.Τ. 2016

Ο περιορισμός των χρονικών ορίων για την περιαγωγή απορρίφθηκε

Σχολιάζοντας την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περιαγωγή, η Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC), κ. Μονίκ Γκόγιενς, είπε:
"Είναι πολύ καλό νέο ότι ο χρονικός περιορισμός της περιαγωγής απορρίφθηκε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ποινές, για όλους τους καταναλωτές, μόνο και μόνο γιατί κάποιοι καταναλωτές θα μπορούσαν να κάνουν, υποθετικά,  υπερβολική χρήση της περιαγωγής.
Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να τηλεφωνούν, να στέλνουν μηνύματα και να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, για όλο το διάστημα της παραμονής τους, στο εξωτερικό και να μη χρεώνονται επιπλέον κόστος, όταν ταξιδεύουν, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ακριβώς που περιμένουν οι καταναλωτές από τη  Ενιαία Αγορά.
Είναι σημαντικό τα σημερινά μέτρα να μην οδηγήσουν, σε ένα συστηματικό έλεγχο όλων των χρηστών τηλεφώνων, από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών.
Μια λογική αναμόρφωση της χονδρικής αγοράς τηλεπικοινωνιών είναι το βασικό επόμενο βήμα, ώστε όλοι οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους, όπως στη χώρα τους. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να κάνουν υπερβολικές χρεώσεις η μια στην άλλη, όταν κάποιος πελάτης τους χρησιμοποιεί περιαγωγή."