Δ.Τ. 2016

Ανέπαφες συναλλαγές: Ένας βολικός τρόπος πληρωμής

Δημοσιεύουμε αυτό το κείμενο που δημιούργησαν οι Ενώσεις Καταναλωτών, σε συνεργασία με τις Ενώσεις των Λιανοπωλητών και τις Ενώσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών.

Τι είναι οι ανέπαφες συναλλαγές;
Η τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (contactless) είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η κάρτα σας ή το κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να επικοινωνεί με το τερματικό του εμπόρου στο σημείο πώλησης (τερματικό POS). Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας ανέπαφων συναλλαγών. Ανέπαφες συναλλαγές μπορούν επίσης να διενεργούνται και από ορισμένα κινητά τηλέφωνα κατόπιν σχετικής ρύθμισης. Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να αποθηκεύουν σε ένα εικονικό «πορτοφόλι» τα στοιχεία διαφόρων καρτών ανέπαφων συναλλαγών. Έτσι, μπορείτε να επιλέγετε για τη συναλλαγή σας την κάρτα της προτίμησής σας.

Για τη διενέργεια ανέπαφων συναλλαγών η χρήση κάρτας ή κινητού τηλεφώνου είναι δυνατή χάρη στην ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας (Near Field Communication - NFC), η οποία επιτρέπει τη μετάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της κάρτας ή του κινητού τηλεφώνου και του τερματικού POS μέσω ραδιοφωνικού σήματος.

Για τη διενέργεια ανέπαφης συναλλαγής, αρκεί απλά να κρατήσετε την κάρτα ή το κινητό σας τηλέφωνο κοντά στο ειδικό σημείο ανάγνωσης ανέπαφων συναλλαγών του τερματικού POS του εμπόρου. Θα καταλάβετε ότι η συναλλαγή σας ολοκληρώθηκε όταν στο τερματικό εμφανιστεί η σχετική ένδειξη ή ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος. Ωστόσο, κατά διαστήματα ενδέχεται να σας ζητηθεί έλεγχος ασφαλείας. Σκοπός αυτού του περιοδικού ελέγχου είναι να διασφαλιστεί ότι ο εγκεκριμένος χρήστης που διενεργεί την πληρωμή με κάρτα ανέπαφων συναλλαγών ή κινητό τηλέφωνο είστε εσείς.

Ποια είναι τα οφέλη των ανέπαφων συναλλαγών;
Με τις ανέπαφες συναλλαγές επιταχύνεται η διαδικασία πληρωμής και έτσι μειώνεται ο χρόνος αναμονής σε ουρές. Ταυτόχρονα, οι ανέπαφες συναλλαγές διενεργούνται με την ίδια ευκολία όπως οι συναλλαγές με κάρτες Chip & PIN.

Η ταχύτητα και η ευκολία των ανέπαφων συναλλαγών εξυπηρετούν περαιτέρω τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών. Σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές μικρής αξίας, με τις ανέπαφες συναλλαγές δεν θα χρειάζεται πια να έχετε «ψιλά» στο πορτοφόλι σας ή να αγοράζετε προπληρωμένα εισιτήρια για τα μέσα μεταφοράς.

Πώς μπορώ να ξέρω αν με την κάρτα μου ή το κινητό μου τηλέφωνο μπορώ να διενεργήσω ανέπαφες συναλλαγές;
Η κάρτα ανέπαφων συναλλαγών μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με μια συνηθισμένη κάρτα Chip & PIN, αλλά στο σχέδιο της φέρει τουλάχιστον έναν λογότυπο «ανέπαφων συναλλαγών». Κατά κανόνα, η κάρτα αυτή φέρει το ακόλουθο εμπορικό σήμα ανέπαφων συναλλαγών (Contactless Indicator):

contactless_indicator.jpg

Η λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών μπορεί είτε να αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό μιας κάρτας πληρωμών ή ενσωματωμένη εφαρμογή ενός κινητού τηλεφώνου είτε να αποκτάται ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνδέεται με έναν λογαριασμό πληρωμών (π.χ. λογαριασμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας). Εάν επιθυμείτε να διενεργείτε ανέπαφες συναλλαγές, μπορείτε να ζητήσετε σχετικές οδηγίες χρήσης από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Πού μπορώ να διενεργώ ανέπαφες συναλλαγές;
Η τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και διατίθεται σε διάφορες εμπορικές επιχειρήσεις, μηχανήματα πώλησης, παρκόμετρα, συστήματα μέσων μεταφοράς κ.λπ. Αρκεί απλά να αναζητήσετε το ακόλουθο εμπορικό σήμα ανέπαφων συναλλαγών (Contactless Symbol):
 
contactless_symbol.jpg 
 

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει το σημείο στο τερματικό POS κοντά στο οποίο θα πρέπει να κρατήσετε την κάρτα σας ή το κινητό σας τηλέφωνο.

Τι είναι αυτό που κάνει ασφαλείς τις ανέπαφες συναλλαγές;
Οι κάρτες ανέπαφων συναλλαγών φέρουν τα ίδια χαρακτηριστικά με μια συνηθισμένη κάρτα Chip & PIN και χρησιμοποιούν τα ίδια ασφαλή δίκτυα για την επεξεργασία των συναλλαγών. Παρόμοια χαρακτηριστικά ασφαλείας διαθέτουν και οι ανέπαφες συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ως πρόσθετη ασφάλεια, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ορίζει ένα ανώτατο όριο συναλλαγών για το οποίο οφείλει να σας ενημερώσει και για το οποίο δεν απαιτείται η πληκτρολόγηση PIN ή ειδικού κωδικού κινητού τηλεφώνου ή η αναγνώριση δαχτυλικού αποτυπώματος για έγκριση της συναλλαγής. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το PIN σας ή τον ειδικό κωδικό του κινητού τηλεφώνου σας ή να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ανάγνωσης δαχτυλικού αποτυπώματος του κινητού τηλεφώνου σας. Για πληρωμές μικρής αξίας με κάρτες ανέπαφων συναλλαγών συνήθως δεν χρειάζεται η πληκτρολόγηση PIN, ωστόσο μετά από έναν ορισμένο αριθμό συναλλαγών μπορεί να σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το PIN σας στο τερματικό POS του εμπόρου με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και την αποτροπή απάτης.

Πέραν αυτών των προφυλάξεων, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για να διατηρείτε ασφαλές το PIN σας ή τον ειδικό κωδικό του κινητού τηλεφώνου σας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ασφαλείας. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας σας ή του κινητού τηλεφώνου σας, σας συνιστούμε να το αναφέρετε το συντομότερο δυνατόν στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σας (π.χ. την τράπεζά σας ή τον εκδότη της κάρτας σας).

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η ευθύνη του καταναλωτή σε περίπτωση δόλιων ή ανεπιθύμητων συναλλαγών περιορίζεται στο ποσό των 150 ευρώ, το οποίο προβλέπεται να μειωθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2018. Η εθνική νομοθεσία ενδέχεται να παρέχει ακόμη καλύτερη προστασία για τον καταναλωτή. Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να παρέχει στους πελάτες του μεγαλύτερη ή πλήρη προστασία από την ευθύνη για απάτη.

Είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί διπλή χρέωση συναλλαγής στο τερματικό POS, επειδή για κάθε συναλλαγή απαιτείται η εισαγωγή των στοιχείων της συναλλαγής στο τερματικό είτε από τον ταμία του εμπόρου είτε από εσάς εάν το τερματικό δεν επιβλέπεται. Εξαιρετικά περιορισμένος είναι και ο κίνδυνος να ενεργοποιηθεί μια ανεπιθύμητη ανέπαφη συναλλαγή στο τερματικό POS του εμπόρου, επειδή θα πρέπει να πλησιάσετε την κάρτα σας ή το κινητό σας τηλέφωνο μερικά εκατοστά από το τερματικό αυτό.

Λοιπές πληροφορίες:
  • Σε περίπτωση υποψίας τυχόν απάτης ή προβλήματος, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε αμέσως με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σας. Αυτός θα σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ποσού για το οποίο έχετε ευθύνη σε περίπτωση δόλιων ή ανεπιθύμητων συναλλαγών, και θα σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα ζητήσετε επιστροφή των χρημάτων σας. Ρωτήστε τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σας για το ανώτατο όριο ανέπαφων συναλλαγών.
  • Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να σας χορηγήσει κάρτα χωρίς τη λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών. Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εν λόγω λειτουργία στο κινητό σας τηλέφωνο. Όποια κι αν είναι η απόφασή σας, εσείς επιλέγετε τη διενέργεια ή μη ανέπαφης συναλλαγής.