Δ.Τ. 2016

Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών 2016: Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 5 Σεπτεμβρίου 2016, τον πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών του 2016, ο οποίος παρακολουθεί τις αξιολογήσεις των καταναλωτών της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αγορών 42 προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι πίνακες επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών χρησιμοποιούνται, από τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη, για την αξιολόγηση του αντικτύπου της πολιτικής, με την πάροδο του χρόνου και τη σύγκριση της κατάστασης μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών, ως στοιχεία, για τη χάραξη της πολιτικής της.
Τα βασικά ευρήματα του πίνακα επιδόσεων καταναλωτικών αγαθών του 2016 είναι:
 1. Υπάρχει μια ξεκάθαρη βελτίωση της αξιολόγησης της λειτουργίας των αγορών από τους καταναλωτές, που αντικατοπτρίζει μια επιτάχυνση της θετικής τάσης, που παρατηρείται, από το 2010 και η οποία μπορεί να συνδέεται, με τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών.
 2. Συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές ανισότητες, στη λειτουργία της αγοράς, τόσο ανάμεσα στα κράτη-μέλη, όσο και ανάμεσα στους διάφορους τομείς της αγοράς. Αυτή η διαπίστωση καταδεικνύει ότι υπάρχει, ακόμα τεράστιο περιθώριο βελτίωσης, είτε μέσω εθνικών δομικών μεταρρυθμίσεων, είτε μέσω καλύτερης εφαρμογής των κανόνων, για την προστασία των καταναλωτών, οι οποίοι, επίσης, συνεισφέρουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατανομής των πόρων και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
 3. Για πρώτη φορά, διεξήχθη και κοινωνικό-δημογραφική ανάλυση των ευρημάτων. Αυτή καταδεικνύει ότι η αξιολόγηση της λειτουργίας της αγοράς επηρεάζεται, κυρίως, από την οικονομική κατάσταση και το μορφωτικό τους επίπεδο. 
 4. Παρατηρούνται μεγάλες ομοιότητες, διαχρονικά, στην αξιολόγηση των αγορών και των προϊόντων και των υπηρεσιών. Όμως, ταυτόχρονα, παρατηρείται και βελτίωση κάποιων αγορών, όπως των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.
 5. Υπάρχουν επίμονα προβλήματα στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες και στις υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής, τα οποία καταδεικνύουν το πόσο σημαντικά είναι:
  1. Να τοποθετηθεί ο καταναλωτής στην καρδιά της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς.
  2. Να ολοκληρωθεί η Ενεργειακή Ευρωπαϊκή Ένωση.
  3. Να συνεχιστεί η δουλειά, για την Πράσινη Βίβλο, για τις υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής.

«Από τον φετινό πίνακα επιδόσεων μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι φιλικοί προς τον καταναλωτή κανόνες, οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς, καθώς και η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων, για την προστασία των καταναλωτών, τόνωσαν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις αγορές», δήλωσε η Věra Jourová, επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων. «Πρέπει να τηρήσουμε αυτήν την ενθαρρυντική τάση, ιδίως για τις αγορές που εξακολουθούν να υστερούν, όπως οι τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο οι καταναλωτές βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων προτεραιότητας της Επιτροπής, όπως η ψηφιακή ενιαία αγορά και η ενεργειακή ένωση.»

Για να διαβάσετε περισσότερα από το δελτίο τύπου της Ε.Ε., στα ελληνικά, κάντε κλικ εδώ.
Για να διαβάσετε τον πλήρη πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών του 2016 κάντε κλικ εδώ.