Δ.Τ. 2016

Eμπορική και οικονομική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καναδά (CETA)


Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών απέστειλε την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016, στους κ.κ Γεώργιο Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αντώνιο Παπαδεράκη, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, την παρακάτω επιστολή:
«Επικοινωνούμε μαζί σας, ως εκπρόσωποι του ΚΕ.Π.ΚΑ. -Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, για να σας εκθέσουμε τις απόψεις των καταναλωτών, για την εμπορική και οικονομική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καναδά (CETA), για την εφαρμογή της οποίας θα συζητήσετε, στη Μπρατισλάβα, οι αρμόδιοι Υπουργοί των κρατών - μελών, στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. θεωρεί ότι η Συμφωνία CETA δεν πρέπει να εγκριθεί, με τη σημερινή της μορφή, επειδή δεν προστατεύει, ούτε ωφελεί τους καταναλωτές. Επειδή πιστεύουμε ότι οι καλά σχεδιασμένες εμπορικές συμφωνίες φέρνουν οφέλη, στους καταναλωτές, στην Ευρώπη, καθώς προάγουν την αειφόρο οικονομία και σέβονται την υπάρχουσα προστασία των καταναλωτών, περιμέναμε ότι θα είμαστε υποστηρικτές αυτής της συμφωνίας. Δυστυχώς, όμως, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και τα νομικά κείμενα δεν έχουν πετύχει να φέρουν απτά οφέλη στους καταναλωτές και μάλιστα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μειωθεί το σημερινό επίπεδο προστασίας μας.

Ενώ η Συμφωνία CETA στοχεύει στη μείωση των τιμών, για τους καταναλωτές και να τους δώσει περισσότερες επιλογές, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμιά οικονομική απόδειξη ότι θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Επιπλέον, η Συμφωνία CETA δεν προβλέπει καμιά υποχρέωση πληροφόρησης, σε περίπτωση που ένας καταναλωτής, από την Ευρώπη, αντιμετώπιση πρόβλημα, με το αγαθό, που αγοράζει, από τον Καναδά (π.χ. σε περίπτωση μη παράδοσης του αγαθού), ούτε προβλέπει κάτι για αποζημίωση των καταναλωτών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, στις διατλαντικές τους αγορές. 

Στο ψηφιακό τομέα, η Συμφωνία CETA, προβλέπει μόνον ένα διμερή διάλογο, για τη μείωση των ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam). Η συμφωνία αυτή θα έπρεπε να στοχεύει, στη μείωση των τιμών των τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τιμών περιαγωγής, στη μείωση των πρακτικών γεωγραφικού αποκλεισμού καθώς και σε υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, για να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή των καταναλωτών.

Παρόλα αυτά, η Συμφωνία αυτή περιέχει και θετικά στοιχεία, για τους καταναλωτές, όπως ο εθελοντικός διάλογος ανάμεσα στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της Ε.Ε. και του Καναδά, ενδιαφέροντες όρους για τα φαρμακευτικά προϊόντα, που περιλαμβάνουν ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, ανάμεσα στις Ρυθμιστικές Αρχές, για τις καλές πρακτικές παραγωγής φαρμάκων. Επίσης υπάρχουν καλοί όροι, που αφορούν τις συνθήκες υγιεινής καθώς και συνεργασία, στον τομέα τροφίμων, που θα μπορούσαν να αποβούν, σε όφελος των καταναλωτών. Όμως, η Αρχή της Προφύλαξης θα έπρεπε να αναφέρεται, στο κείμενο, με ισχυρούς νομικούς όρους, τόσο για τα παραπάνω κεφάλαια, όσο και για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

Αναγνωρίζουμε ότι το αρχικό κεφάλαιο, που αφορά την επίλυση των διαφορών, ανάμεσα σε επενδυτές και κράτη, έχει βελτιωθεί. Όμως, παρόλη τη βελτίωση, οι ξένοι επενδυτές θα μπορούν να ζητούν αποζημίωση, σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι η επένδυσή τους μπορεί να επηρεαστεί, από κρατικές πολιτικές αποφάσεις. Αυτό το κεφάλαιο μπορεί να απαγορεύσει, στην Ε.Ε. να λάβει, στο μέλλον, απαραίτητες αποφάσεις, για την προστασία των καταναλωτών, υπό το φόβο των αντιδράσεων ξένων επενδυτών. Εκτός αυτού, η ανεξαρτησία του Δικαστηρίου, που θα ασχολείται, με αυτές τις διαφορές, δεν είναι εγγυημένη, καθώς τα  μέλη του θα μπορούν να εργάζονται, ως νομικοί, σε επιχειρήσεις. 

Σας ζητούμε, λοιπόν, να συμμεριστείτε τις επιφυλάξεις μας και να τις ενσωματώσετε, στις θέσεις, που θα υποστηρίξετε, στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών αρμόδιων για το Εμπόριο. Σας επισυνάπτουμε τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία προετοίμασε, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC), της οποίας το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι μέλος: