Δ.Τ. 2016

A’ Τετρ. 2016: 1.080 παράπονα – καταγγελίες 11.032,76 ευρώ ωφελήθηκαν οι καταναλωτές-μέλη του ΚΕΠΚΑ

To α’ τετράμηνο του 2016, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 1.080 καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Με 11.032,76 ευρώ αποζημιώθηκαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. με τη μεσολάβησή μας, στις επιχειρήσεις, που τους είχαν δημιουργήσει προβλήματα, χωρίς καν να υπολογίσουμε τα ποσά, από τα οποία απαλλάχτηκαν οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές – μέλη μας με αποφάσεις Ειρηνοδικείων. 

Η ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων – καταγγελιών είναι:


 

Α/Α

Κατηγορία

 

Αριθμός

Ποσοστό

1

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

 

250

23,15

 

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

204

 

 

 

Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας

28

 

 

 

Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

6

 

 

 

Πάροχοι νερού

10

 

 

 

Φυσικό Αέριο

2

 

 

2

Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις

 

212

19,63

3

Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

 

194

17,96

4

Πωλήσεις από απόσταση

 

88

8,15

5

Κακή παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες

 

46

4,26

6

Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών

 

38

3,52

7

Τουριστικές υπηρεσίες

 

30

2,78

8

Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ

 

30

2,78

9

Ακατάλληλα τρόφιμα

 

28

2,59

10

Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 

26

2,41

11

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

22

2,04

12

Προκαταβολές

 

22

2,04

13

Λοιπές καταγγελίες

 

18

1,67

14

Ινστιτούτα - Γυμναστήρια

 

18

1,67

15

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

 

18

1,67

16

Ενοίκια - Κοινόχρηστα

 

10

0,93

17

Σούπερμάρκετ

 

6

0,56

18

Φάρμακα- υγεία

 

6

0,56

19

Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)

 

4

0,37

20

Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

 

4

0,37

21

Εισπρακτικές εταιρίες

 

4

0,37

22

Εκπτώσεις

 

2

0,19

23

Νοθεία - Κλοπή καυσίμων

 

2

0,19

24

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικής Ζωής

 

2

0,19

ΣΥΝΟΛΟ

1.080

100,00

 
Μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2016, δεχτήκαμε 184 καταγγελίες, 672 παράπονα, 224 ερωτήματα καταναλωτών.
Το σύνολο σχεδόν των καταγγελιών λύθηκε, προς όφελος των Καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στους προμηθευτές. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι, ίσως, η μόνη Ένωση Καταναλωτών, η οποία παρεμβαίνει, στους προμηθευτές και διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι προμηθευτές, που παραβαίνουν τους κανόνες, στις συναλλαγές τους, με τους καταναλωτές, υποχρεώνονται να εφαρμόσουν, στην πράξη, το δικαίωμα, για αποζημίωση των καταναλωτών, μετά από την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 11.032,76 ευρώ. Αναλυτικά από: 
  • Αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα: 7.946,46 ευρώ 
  • Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 1.411,12 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από κακή εξυπηρέτηση από ελεύθερους επαγγελματίες: 674,00 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 500,00 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 384,98 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 116,20 ευρώ

Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών – παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Όμως, η δύναμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. πηγάζει, από τη συμμετοχή των μελών του και τις συνδρομές τους. Θα θέλαμε να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλους τους καταναλωτές, στη χώρα μας, αλλά αυτό είναι αδύνατο με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους καταναλωτές, να γίνουν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. να στηρίξουν την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ., ώστε να μπορούν να απευθύνονται, σε αυτό και να δικαιώνονται, όχι μόνον, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη προσφορά του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους καταναλωτές είναι η δράση του, για δημιουργία, συμπλήρωση ή διόρθωση νομοθεσίας ή αποφάσεων, που μας αφορούν. Επίσης, ζητούμε, από τους καταναλωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα, με τις αγορές ή τις συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι Καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Ας γίνουμε όλοι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Ας δυναμώσουμε τη φωνή μας.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.