Τα νέα του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Η άποψη των επιβατών για τον Ο.Α.Σ.Θ.

Μετά τις πρόσφατες αυξήσεις, στο αντίτιμο των εισιτηρίων και τις αλλαγές, σε δρομολόγια, που ανακοίνωσε ο Ο.Α.Σ.Θ., το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών διεξάγει έρευνα, για να καταγράψει τις απόψεις των επιβατών.

Η έρευνα θα διεξαχθεί, μέσω διαδικτύου (ιστοσελίδα ΚΕ.Π.ΚΑ., λογαριασμό ΚΕ.Π.ΚΑ. στο facebook και στο twitter κ.λπ.), μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, με διανομή ερωτηματολογίων, σε μαζικούς χώρους (εργασίας, συλλόγους κ.λπ.) και με συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, από τους καταναλωτές, που επισκέπτονται τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν, με δελτία τύπου και συνεντεύξεις.


Όσοι θέλουμε να συμμετέχουμε, στην έρευνα, ας επιλέξουμε δεξιά, το link, με την ένδειξη: «Η άποψη των επιβατών για τον Ο.Α.Σ.Θ.»

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν όλοι οι καταναλωτές και να αναδειχτούν, με αξιοπιστία, τα προβλήματα και οι θέσεις των καταναλωτών. Για αυτό το λόγο, παρακαλούμε να προωθήσετε αυτό το Δελτίο Τύπου, προς κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο. 

Στην έρευνα μπορούν να συμμετέχουν όλοι.
Ημερομηνία λήξης έρευνας: 7/12/2014