To 2019, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 2.901 ερωτήματα - καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Η ανάλυσή τους είναι:

 

A/A

Κατηγορία

 

Αριθμός

Ποσοστό

1

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

 

1.068

36,81

 

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών ταχυδρομικών υπηρεσιών

765

 

 

 

Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας

186

 

 

 

Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

81

 

 

 

Φυσικό Αέριο

21

 

 

 

Πάροχοι νερού

15

 

 

2

Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις

 

339

11,69

3

Πωλήσεις από απόσταση/εκτός εμπορικού καταστήματος

 

246

8,48

4

Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

 

204

7,03

5

Τουριστικές υπηρεσίες

 

162

5,58

6

Κακή παροχή από ελεύθερους επαγγελματίες

 

120

4,14

7

Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 

105

3,62

8

Λοιπές καταγγελίες

 

90

3,10

9

Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ

 

75

2,59

10

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

 

69

2,38

11

Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών

 

69

2,38

12

Ινστιτούτα - Γυμναστήρια

 

60

2,07

13

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

60

2,07

14

Ενοίκια - Κοινόχρηστα

 

54

1,86

15

Ακατάλληλα τρόφιμα

 

42

1,45

16

Προκαταβολές

 

27

0,93

17

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ιδ. Ζωής

 

24

0,83

18

Φάρμακα - υγεία

 

21

0,72

19

Εισπρακτικές εταιρίες

 

18

0,62

20

Νοθεία - Κλοπή καυσίμων

 

18

0,62

21

Σούπερ Μάρκετ

 

12

0,41

22

Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)

 

12

0,41

23

Εκπτώσεις

 

6

0,21

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

2.901

100,00

Μέσα στο 2019, δεχτήκαμε 675 καταγγελίες, 507 παράπονα, 1.719 ερωτήματα καταναλωτών.

Πρέπει να τονίσουμε ότι από το σύνολο των 2.901 ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών, μόνο το 40,02% κατατέθηκε, από μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το υπόλοιπο 59,89% κατατέθηκε, από καταναλωτές, που «ανακάλυψαν» το ΚΕ.Π.ΚΑ., όταν είχαν προσωπικό πρόβλημα, το χρησιμοποίησαν, για συμβουλές, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν να το στηρίξουν, με το να γίνουν μέλη.

Το 94,23% των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές. 36 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών, ή ψευδών στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές, ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της Πολιτείας, ή λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των καταναλωτών. Για 51 καταγγελίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της επίλυσης, η οποία συνεχίζεται και στο 2020.

Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 128.212,84 ευρώ. Αναλυτικά από:

 • Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 43.747,27 ευρώ
 • Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 24.009,18 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 12.855,21 ευρώ
 • Αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα: 10.925,85 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας: 10.528,68 ευρώ
 • Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 7.698,99 ευρώ
 • Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 7.107,45 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 6.147,69 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 1.950,00 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από ελεύθερους επαγγελματίες: 1.454,52 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 1.188,00 ευρώ
 • Επιστροφές προκαταβολών: 600 ευρώ

Τέλος, στα χρηματικά ποσά, που κέρδισαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αποζημιώσεις, με τη μεσολάβησή μας, πρέπει να προσθέτουμε και περίπου 3.000.000 ευρώ, που αφορούν το «χαράτσι» της Χαλκιδικής, για 55.000 οικογένειες – κατόχους β’ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής, το οποίο καταργήθηκε, από 1/1/2008, έπειτα από αγώνες χρόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών – παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους καταναλωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα με τις αγορές ή συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Όμως, το ΚΕ.Π.ΚΑ., για να επιλύσει τα προβλήματα των καταναλωτών και να συμβουλέψει όλους όσους το χρησιμοποιούν, χρειάζεται περισσότερα μέλη.

Εάν συνεχίσει η ίδια νοοτροπία να «θυμόμαστε» το ΚΕ.Π.ΚΑ. και να το χρησιμοποιούμε, μόνον όταν έχουμε πρόβλημα, χωρίς να γινόμαστε μέλη, σύντομα δεν θα το βρίσκουμε.

Ας γίνουμε όλοι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Ας δυναμώσουμε τη φωνή μας.
Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ.,
τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγράμματος «SAFE HARBOR» διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο για το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679. Το σεμινάριο επιχορηγείται από το Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους και έχει ως στόχο να ενημερωθούν διεξοδικά και σε βάθος για το νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τις αλλαγές που αυτό επιφέρει καθώς και τους τρόπους που μπορούν να συμβάλουν οι δικηγόροι σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα.

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 21 ώρες και θα πραγματοποιηθεί στον «Κήπο – Σεμινάρια» (Ορφανίδου 6, Θεσσαλονίκη) στις 14, 15 και 16 Φεβρουαρίου 2020. Ως εκπαιδευτές, θα συμμετέχουν καταξιωμένοι εκπρόσωποι του δικηγορικού και νομικού κόσμου και ειδικοί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί ενημερωτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου, εφόσον παρακολουθήσουν όλο το σεμινάριο.

Για την εγγραφή στο σεμινάριο παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα: https://forms.gle/ZYs4i3tocuSMzk5w8

Πρόγραμμα σεμιναρίου: http://kepka.org/images/stories/kepka/Safe_Harbor_Agenda.pdf

Το τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου ενδέχεται να υποστεί μικρές αλλαγές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως.

Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν αλλά θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Δραγατσίκα, 2310233333, 2310269449, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 14:30.

Η βιομηχανία διαδικτυακής διαφήμισης βρίσκεται πίσω από την εκτεταμένη και παράνομη συλλογή καθώς και κακή χρήση προσωπικών δεδομένων, γεγονός που καθιστά τους καταναλωτές ευάλωτους σε χειραγώγηση και εκμετάλλευση. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει έρευνα από το Νορβηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών πραγματοποίησε έρευνα τιμών, για το κόστος του Χριστουγεννιάτικου Τραπεζιού. Η έρευνα διεξήχθη, 18-19 Δεκεμβρίου 2019. Η τιμοληψία πραγματοποιήθηκε, σε διάφορα καταστήματα τροφίμων, σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης.

Παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Οι καταναλωτές θα πραγματοποιήσουν τις προμήθειες τους, για τις γιορτές. Η αγορά, τα εμπορικά και τα άλλα καταστήματα, είναι έτοιμα, με τις στολισμένες βιτρίνες, να υποδεχθούν τους Καταναλωτές. 

Το παιδικό παιχνίδι θεωρείται ένα τυπικό βιομηχανικό προϊόν. Για την επιλογή του, όμως, δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τις τυπικές διαδικασίες, που ακολουθούμε, όταν αγοράζουμε ένα άλλο προϊόν. Καθοριστικός παράγοντας, για την επιλογή του παιχνιδιού, που θα δωρίσουμε, αυτές τις γιορτινές μέρες, στο παιδί μας, είναι ο ευαίσθητος και αδιαμόρφωτος ακόμα, χαρακτήρας του. 
 
Παιχνίδια θεωρούνται τα προϊόντα, που έχουν σχεδιαστεί ή που προορίζονται να χρησιμοποιούνται, στο πλαίσιο παιχνιδιού, από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Δε θεωρούνται παιχνίδια ο εξοπλισμός παιδότοπων, οι αυτόματες παιχνιδομηχανές, που έχουν δημόσια χρήση, παιχνίδια, με κινητήρα εσωτερικής καύσης, παιχνίδια, με ατμομηχανή, εκτοξευτές λίθων, σφενδόνες, διακοσμητικά αντικείμενα, προϊόντα, για ενήλικους συλλέκτες (π.χ. κούκλες λαϊκής τέχνης, μινιατούρες αυτοκινήτων κ.λπ.), αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. πατίνια και τροχοσανίδες, για παιδιά, με βάρος, πάνω από 20 κιλά), ποδήλατα, με ύψος, πάνω από 435 mm, πατίνια, με τιμόνι και ηλεκτροκίνητα οχήματα, για μετακινήσεις σε δημόσιο χώρο, ναυτικός εξοπλισμός, για βαθιά ύδατα, εξαρτήματα εκμάθησης κολύμβησης, για παιδιά, παιχνίδια συναρμολογήσεως, με περισσότερα από 500 κομμάτια, αεροβόλα και βέλη τοξοβολίας, με μήκος πάνω από 120 cm, πυροτεχνήματα, βελάκια με μεταλλικές αιχμές, εκπαιδευτικά προϊόντα (φούρνοι, σίδερα κ.λπ.), που λειτουργούν, με τάση άνω των 24 V., σε συνεχές ρεύμα, επιστημονικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και παιχνίδια ηλεκτρονικά (υπολογιστές, παιχνιδομηχανές κ.λπ.), που δεν είναι σχεδιασμένα, ειδικά για παιδιά, πιπίλες, φωτιστικά, ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, για παιχνίδια, εξαρτήματα μόδας, που δε χρησιμοποιούνται, στο πλαίσιο παιχνιδιού.