Δυναμική μετατροπή νομίσματος

Ο Κανονισμός 518/2019 επιβάλει να ενημερώνεται ο καταναλωτής για το συνολικό ποσό των χρεώσεων μετατροπής των νομισμάτων πριν τη συναλλαγή, είτε σε ΑΤΜ, είτε στο σημείο πώλησης.