Ευρωπαϊκή Οικολογική Σήμανση (Εcolabel)

Η Ευρωπαϊκή οικολογική σήμανση – Εcolabel – το γνωστό μας « λουλούδι», ξεκίνησε το 1992 και σήμερα αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, ως η άριστη περιβαλλοντική σήμανση. Δίνεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, σε όλο τον κύκλο της ζωής τους : Πρώτες ύλες – παραγωγή – διάθεση- χρήση και απόρριψη.
Η σήμανση Εcolabel :
 Προάγει την κυκλική οικονομία ,ενθαρρύνοντας τους παραγωγούς να δημιουργούν λιγότερα σκουπίδια και CO2 κατά την παραγωγή- κατασκευή αγαθών.
 Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να παράγουν αγαθά που διαρκούν περισσότερο χρόνο, διορθώνονται εύκολα και ανακυκλώνονται.
 Ενθαρρύνει τους παραγωγούς- κατασκευαστές να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, νερού και πρώτων υλών.
 Εγγυάται την υγεία των καταναλωτών

Σήμερα, πάνω από 70.000 προϊόντα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ, που σημαίνει ότι πληρούν αυστηρά οικολογικά κριτήρια. Κριτήρια χορήγησης του οικολογικού σήματος της ΕΕ έχουν καθοριστεί για πολλές κατηγορίες προϊόντων.
 

Ρούχα – Παπούτσια- Υφάσματα
 Πατώματα
 Προϊόντα «φτιάξτο μόνος σου»
 Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό
 Έπιπλα
 Κηπουρική
 Στρώματα
 Προϊόντα προσωπικής φροντίδας
 Λιπαντικά
 Χαρτικά
 Καθαριστικά – Απορρυπαντικά
 Ξενοδοχεία

  • Το οικολογικό σήμα της ΕΕ :
     Αποδεικνύει στους καταναλωτές ότι ένα προϊόν πληροί αυστηρά οικολογικά κριτήρια που επικαιροποιούνται τακτικά, με αποτέλεσμα να το επιλέγουν εύκολα.
     Επαληθεύεται από τρίτο μέρος και αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
     Αυξάνει τη φήμη μιας επιχείρησης διότι αποτελεί ένδειξη περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.