Αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια σωστή επιλογή Προμηθευτή είναι να γνωρίζουμε, μεταξύ άλλων, ποια είναι η οικονομικά πλέον συμφέρουσα προσφορά για εμάς.

Εκπρόσωποι/Πωλητές των νέων Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας είναι πιθανόν να μας προσεγγίσουν, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω επίσκεψης στο χώρο μας, ή ακόμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ενημερώνει κατάλληλα όλους τους καταναλωτές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λάβουν την πιο συμφέρουσα για αυτούς απόφαση για πιθανή αλλαγή Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την επαφή τους με εκπρόσωπο των εναλλακτικών εταιρειών Προμήθειας, που έχουν αδειοδοτηθεί από το ΥΠΕΚΑ και αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ (www.rae.gr→ Καταναλωτές → Θα πρέπει να γνωρίζουν → Για τον Ηλεκτρισμό →Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας & ανταγωνισμός)

Ακολουθήστε τα εξής 5 απλά βήματα: