Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών

Το Δίκαιο Καταναλωτή αποτελείται από πολλούς και διαφορετικούς κανόνες. Αυτοί οι κανόνες βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν σωστές και καλά πληροφορημένες επιλογές. Επιτρέπουν να αυξάνεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ,στην αγορά και να αποφεύγονται διαφωνίες και διαφορές ανάμεσα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις ή ακόμη και κυρώσεις.

Η εφαρμογή του Δικαίου του Καταναλωτή δε μπορεί να περιοριστεί ,ούτε να εξαιρεθεί οποιαδήποτε επιχείρηση από την εφαρμογή του.Σύμφωνα με το δίκαιο Καταναλωτή, Καταναλωτής είναι το φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ένα προϊόν, που δε θα το χρησιμοποιήσει ,για επαγγελματικό σκοπό, αλλά μόνο για προσωπικό σκοπό.