Έξυπνες ερωτήσεις σε προμηθευτές τροφίμων


• Αν τα γαλακτοκομικά, που αγοράζουμε προέρχονται, από ζώα ελευθέρας βοσκής.
• Με τι τρέφονται τα ζώα, από τα οποία προέρχονται τα γαλακτοκομικά, που αγοράζουμε.
• Αν, στα ζώα, από τα οποία προέρχονται τα γαλακτοκομικά, που αγοράζουμε, δόθηκαν αυξητικές ουσίες, ορμόνες, αντιβιοτικά.
• Αν οι κότες, που αγοράζουμε τα αβγά τους, είναι ελευθέρας βοσκής.
• Με τι τρέφονται οι κότες, των οποίων αγοράζουμε τα αβγά.
• Αν δόθηκαν, ποτέ, στις κότες, των οποίων αγοράζουμε τα αβγά αντιβιοτικά.
• Πού βρίσκεται το αγρόκτημα, όπου παράχθηκαν τα τρόφιμα, που αγοράζουμε.
• Αν ο παραγωγός φρούτων και λαχανικών χρησιμοποιεί χημικά λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα κ.λπ.
• Αν ο παραγωγός χρησιμοποιεί χημικά ζιζανιοκτόνα, ή εντομοκτόνα, πότε τα έβαλε, τελευταία φορά.
• Αν τα τρόφιμα είναι βιολογικά, ποιος οργανισμός τα πιστοποίησε.

Αν αγοράζουμε τρόφιμα, από σούπερ-μάρκετ, ας ρωτήσουμε τον υπεύθυνο:
• Αν πουλάει τρόφιμα, που προέρχονται, από ολοκληρωμένη, ή βιολογική γεωργία.
• Αν τα τρόφιμα, που πουλάει, παράγονται, κοντά στον τόπο πώλησής τους.
• Αν γνωρίζει, με ποιες μεθόδους παράχθηκαν αυτά τα τρόφιμα.

Είναι πολύ σημαντικό να πείσουμε ένα σούπερ-μάρκετ να εντάξει, στα τρόφιμα, που πουλάει, πιστοποιημένα τρόφιμα βιολογικής ή ολοκληρωμένης καλλιέργειας.