Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

dig12Η Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα 131/2003, αποτελεί το θεμέλιο λίθο του διαδικτύου. Παρόλο, που επιβάλλει την αρχή της χώρας προέλευσης, εξαιρεί τις συμβάσεις καταναλωτών. Επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις πληροφόρησης των καταναλωτών στους παρόχους υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Σύμφωνα με αυτή την υποχρέωση, ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να προσφέρει στους αποδέκτες του και στις αρμόδιες αρχές, εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση, στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Επωνυμία
 • Γεωγραφική διεύθυνση
 • Στοιχεία που επιτρέπουν ταχεία, άμεση και ουσιαστική επικοινωνία
 • Τον αριθμό εγγραφής σε εμπορικό ή δημόσιο μητρώο (εάν είναι εγγεγραμμένος)
 • Τα στοιχεία της εποπτικής αρχής που χορήγησε έγκριση δραστηριότητας (εάν απαιτείται έγκριση)
 • Τον αριθμό αναγνώρισης που προβλέπεται από το κοινό σύστημα Φ.Π.Α. εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε ΦΠΑ.
 • Επίσης, επιβάλλει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
 • Οι τιμές πρέπει να αναγράφονται σαφώς και επακριβώς και να διευκρινίζεται αν περιλαμβάνουν φόρο και έξοδα αποστολής.
 • Οι εμπορικές επικοινωνίες πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμες, να είναι κατανοητό από ποιον γίνεται η εμπορική επικοινωνία, να είναι αναγνωρίσιμες οι προσφορές-εκπτώσεις-πριμ-δώρα κ.λπ., οι όροι προσφορών να είναι κατανοητοί και εύκολα προσβάσιμοι. Τα ίδια ισχύουν και για διαγωνισμούς ή παιχνίδια.
 • Οι συμβάσεις να μπορεί να καταρτιστούν με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Μόλις γίνει η παραγγελία και εφόσον η σύμβαση δεν έχει συνταχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να αποστείλει, άμεσα, αποδεικτικό παραλαβής της, στον παραγγέλοντα και να θέσει στη διάθεσή του κατάλληλα, αποτελεσματικά και προσιτά μέσα, που θα επιτρέψουν στον αποδέκτη να επισημάνει και να διορθώσει λάθη του, κατά τον ηλεκτρονικό χειρισμό, πρίν την ανάθεση της παραγγελίας.
 • Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δεν ευθύνονται για τις πληροφορίες που αποθηκεύουν τρίτοι, εφόσον δεν γνωρίζουν ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία. Όμως μόλις το αντιληφθούν πρέπει να αποσύρουν τις πληροφορίες, ή να καταστήσουν την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη. Επίσης, έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν πάραυτα τις αρμόδιες κρατικές αρχές, για τυχόν υπόνοιες περί χορηγούμενων παράνομων πληροφοριών, ή δραστηριοτήτων, που επιχειρούν αποδέκτες των υπηρεσιών του και να διευκολύνουν τον εντοπισμό των αποδεκτών υπηρεσιών του, με τους οποίους έχουν συμφωνίες αποθήκευσης.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών συνιστά, στους καταναλωτές: Πριν ολοκληρώσουμε μια διαδικτυακή αγορά, προσέχουμε, αν στον ιστότοπο υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, για:

 • Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος,
 • Την τελική τιμή του προϊόντος, περιλαμβανομένων των φόρων του κόστους παράδοσης, τυχόν τελών κράτησης, ή οποιαδήποτε άλλη χρέωση,
 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης,
 • Τους τρόπους πληρωμής,
 • Την εναλλακτική επίλυση διαφορών,
 • Τις τυχόν εκπτώσεις και/ή προσφορές.

Εάν λείπουν αυτά τα στοιχεία, ή κάποια από αυτά τα στοιχεία, από έναν ιστότοπο, ΔΕΝ ολοκληρώνουμε την αγορά μας. Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, που βλάπτουν τους καταναλωτές, πρέπει να σταματήσουν.

Επιπλέον, το ΚΕ.Π.ΚΑ. εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, όταν πραγματοποιούν αγορές, από ιστότοπους εκτός Ε.Ε. (Τουρκία, Κίνα, Ινδία, Καναδάς κ.λπ.) Πρέπει να γνωρίζουμε ότι πάνω από τα μισά μη ασφαλή προϊόντα, που κυκλοφόρησαν στην ευρωπαϊκή αγορά το 2018, προέρχονταν από την Κίνα. Καλό είναι να γνωρίζουμε και τους κανόνες επιβολής Φ.Π.Α., για προϊόντα τρίτων χωρών. 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

 


 Δείτε επίσης

Ψηφιακά δικαιώματα