Παραπλανητικοί πράσινοι ισχυρισμοί

s037Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εμπόρων εκμεταλλεύονται το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την προστασία του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν πράσινους ισχυρισμούς για να διαφοροποιηθούν, από τους ανταγωνιστές τους. Σύμφωνα με τον Πίνακα ελέγχου για τις καταναλωτικές συνήθειες του Νοεμβρίου 2019, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές επηρεάζονται από πράσινους/οικολογικούς ισχυρισμούς, κατά την πραγματοποίηση αγορών.

Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πολλαπλασιασμό πράσινων ισχυρισμών. Πολλοί ισχυρισμοί γεννούν αμφιβολίες, είτε γιατί δεν είναι τεκμηριωμένοι, είτε γιατί δε μπορούν να τεκμηριωθούν, ή γιατί είναι παραπλανητικοί. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί σύγχυση και έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στους καταναλωτές και θέτει σε κίνδυνο την ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία μετάβασης στην πράσινη οικονομία. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2020 και η οποία ερευνούσε τους πράσινους ισχυρισμούς, στον τομέα της ένδυσης η πλειοψηφία των καταναλωτών ενώ πιστεύει ότι πολλά προϊόντα είναι φιλικά στο περιβάλλον, δεν πιστεύει ότι η δήλωση αυτή είναι αληθινή.

Το Σεπτέμβριο του 2019, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.Ursula Von der Leyen, στην επιστολή της προς το νέο Επίτροπο Δικαιοσύνης, κ. Reynders, τόνισε την ανάγκη « να βρεθούν νέοι τρόποι για να ενισχυθούν οι καταναλωτές, ώστε να κάνουν πληροφορημένες επιλογές και να παίξουν ένα ενεργό ρόλο στην πράσινη μετάβαση». Το Δεκέμβριο του 2019, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράσινη Συμφωνία, τόνιζε ότι: «η αξιόπιστη, συγκρίσιμη και επαληθεύσιμη πληροφόρηση… παίζει σημαντικό ρόλο, ώστε οι αγοραστές να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές και μειώνει τον κίνδυνο του «πράσινου ξεπλύματος». Έτσι, η ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε νομοθετικές και μη νομοθετικές ρυθμίσεις, για να αντιμετωπιστούν οι παραπλανητικοί πράσινοι ισχυρισμοί. Τον Ιανουάριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής των Καταναλωτών αφιέρωσε ένα εργαστήριο στον αγώνα κατά του «πράσινου ξεπλύματος», στο οποίο συζητήθηκαν πιθανές λύσεις, που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τους καταναλωτές, ώστε να αντιμετωπιστούν οι παραπλανητικοί πράσινοι ισχυρισμοί. Τον Απρίλιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, που περιλαμβάνει μέτρα, για την αντιμετώπιση των ψευδών πράσινων ισχυρισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα νέο νομοθετικό εργαλείο για την «ενδυνάμωση των καταναλωτών, στην πράσινη μετάβαση».

Κάποια κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν ενισχύσει τον αγώνα τους εναντίον των παραπλανητικών πράσινων ισχυρισμών, όπως η Γαλλία το Φεβρουάριο του 2020. Σε άλλα κράτη-μέλη οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές δημοσίευσαν κατευθυντήριες γραμμές για τους πράσινους ισχυρισμούς, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή στη Δανία, το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Η.Β. κ.λπ.