Βιώσιμες κατοικίες

s035Οι καταναλωτές βλέπουν τους λογαριασμούς τους, για την ενέργεια, να αυξάνονται. Πολλοί δε μπορούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή τους, καθώς ζουν σε ανεπαρκή σπίτια και δεν μπορούν να προσφύγουν σε πιο βιώσιμες λύσεις. Τα κτίρια, σήμερα, ευθύνονται για το μεγαλύτερο μερίδιο ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ο τομέας των κατοικιών καταναλώνει το 45% της συνολικής ποσότητας ενέργειας, που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για θέρμανση και ψύξη. Οι κατοικίες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να γίνουν βιώσιμες, για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Καθώς η πλειονότητα των σπιτιών, που θα κατοικούνται το 2050, υπάρχουν ήδη, σήμερα, πρέπει να εστιάσουμε στην απεξάρτηση από τις εκπομπές άνθρακα των κτιρίων. Η απεξάρτηση θα επιτευχθεί μέσω ενός ταχύτερου ρυθμού ανακαινίσεων, που θα εγκαθιστά θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα χρησιμοποιεί τα πιο αποδοτικά ενεργειακά προϊόντα και συσκευές, τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης κτιρίων και συσκευών και θα βελτιώνει τα υλικά για μόνωση. Ενώ τα ενεργειακά επαρκή σπίτια, αυτά δηλαδή, που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, είναι καλή επιλογή για τα πορτοφόλια των καταναλωτών, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη δημόσια υγεία (λιγότερη ρύπανση του αέρα), οι καταναλωτές, συχνά, «παλεύουν» να δουν τα οφέλη, από τις επενδύσεις τους για την ανακαίνιση των κατοικιών τους. Επίσης, συχνά δε διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία, για την ανακαίνιση. Η χρηματοδότηση για τις ανακαινίσεις είτε είναι άγνωστη στους καταναλωτές, είτε είναι ανύπαρκτη. Σύμφωνα με τη BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών και της εθνικές Ενώσεις Καταναλωτών, μέλη της BEUC, τα βασικά εμπόδια για την ανακαίνιση των κατοικιών, είναι:

  • έλλειψη γνώσης για τα οφέλη της ανακαίνισης,
  • έλλειψη κατάλληλης χρηματοδότησης για τις ανακαινίσεις,
  • έλλειψη νομικής βεβαιότητας,
  • έλλειψη αξιόπιστης και ανεξάρτητης συμβουλευτικής.

Περισσότερες πληροφορίες, για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, την ενεργειακή φτώχεια, τη μείωση των εκπομπ΄ψν ρύπων, το δείκτη εφυούς ετοιμότητας, τα ενεργειακά πιστοποιητικά, τις αρχές στρατηγικής ανακαίνισης κτιρίων κ.λπ. μπορούμε να βρούμε:

Νόμος 4122/2013
Νόμος 4342/2015
Νόμος 4685/2020
Υπουργική απόφαση 4893/2019