4 λαμπρές ιδέες για το θερμοσίφωνα

wa 0231. Ένας κοινός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας θα καταστραφεί, αργά ή γρήγορα, από οξειδωτική διάβρωση (τρύπημα) των τοιχωμάτων του. Ας χαμηλώσουμε το θερμοστάτη στους 45°C-55°C, για να επιμηκύνουμε το χρόνο ζωής του. Επιπλέον, δεν πρέπει να τον αφήνουμε συνέχεια αναμμένο.

2. Όσες κατοικίες διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρμανσης μπορούν, επίσης, να έχουν άφθονο και φθηνό ζεστό νερό το χειμώνα, με χρήση θερμοσίφωνα διπλής ενέργειας.

3. Θερμοσίφωνες διπλής ενέργειας με χιτώνιο (μανδύα) παρουσιάζουν αποδοτικότερη και πιο αξιόπιστη λειτουργία, από εκείνους με σερπαντίνα.

4. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας πρέπει να συνδεθεί σωστά με τον υφιστάμενο ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Όμως, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων γίνεται λανθασμένη σύνδεση.

 

 


 Δείτε επίσης

Ενέργεια