Το δικαίωμα των καταναλωτών στην αποζημίωση

con04Η Ευρωπαϊκή και η Εθνική νομοθεσία προβλέπουν ότι στην αγορά μπορούν να τοποθετούνται μόνο ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, αγαθά που δεν είναι ελαττωματικά, αγαθά που ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις του παραγωγού – κατασκευαστή – προμηθευτή – εμπόρου – εισαγωγέα – πωλητή.


Αν εξαιτίας της χρήσης μη ασφαλούς ή ελαττωματικού προϊόντος προκληθεί ζημία σε περιουσιακά μας αγαθά, σωματική βλάβη, ή ακόμη και θάνατος, ο κατασκευαστής υποχρεούται σε αποζημίωση. Ανάλογη υποχρέωση έχει και ο παρέχων υπηρεσίες για ζημίες που μας προκάλεσε στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Οι καταναλωτές, για να διεκδικήσουμε αποζημίωση μπορούμε να απευθυνθούμε:

 

 


 Δείτε επίσης

Δικαιώματα καταναλωτών