Πρόσκληση Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική)

Πρόσκληση
Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική)


Καλούνται όλα τα μέλη του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών,
στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική),
η οποία θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 17:00, 
στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. (Βασ. Ηρακλείου 32, 6ος όροφος).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί,
με όσους παρόντες,
την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 17:00,
στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. (Βασ. Ηρακλείου 32, 6ος όροφος),
με θέματα:
Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έτους 2023
Προγραμματισμός δράσης

Παράκληση να δημοσιευτεί