Οι καταναλωτές απαιτούμε αυστηρή εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές

Η Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη προστασία, στο διαδίκτυο. Αυτό, όμως, θα γίνει πραγματικότητα μόνον εφόσον η Πράξη αυτή εφαρμοστεί, σωστά και με αυστηρότητα.

Η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές προσφέρει, στους καταναλωτές, περισσότερες επιλογές, όταν χρησιμοποιούν εφαρμογές και διαδικτυακές υπηρεσίες, καλύτερα αποτελέσματα όταν κάνουν αναζήτηση, ή ψωνίζουν από ηλεκτρονικά καταστήματα και περισσότερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Η Πράξη αυτή, από τις 7 Μαρτίου 2024, απαιτεί οι ρυθμιστές πρόσβασης (μεγάλες συστημικές διαδικτυακές πλατφόρμες) να:

  • Δίνουν πρόσβαση, στους καταναλωτές, σε καλύτερες προσφορές, όταν ψωνίζουν από ηλεκτρονικά καταστήματα, καθώς οι ρυθμιστές πρόσβασης δεν επιτρέπεται να εξασφαλίζουν ευνοϊκή κατάταξη, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, που προσφέρουν οι ίδιοι οι ρυθμιστές πρόσβασης σε σχέση με παρόμοιες υπηρεσίες, ή προϊόντα που προσφέρονται από τρίτους, στην πλατφόρμα του ρυθμιστή.
  • Παρέχουν, στους καταναλωτές, περισσότερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, όπως τη δυνατότητα να απαγορεύσουν, σε μια διαδικτυακή αγορά, ή σε μια εφαρμογή κοινωνικών δικτύων να συλλέξει τα στοιχεία τους, για να τα χρησιμοποιήσει, για προσωποποιημένες διαφημίσεις.
  • Παρέχουν, στους καταναλωτές, το δικαίωμα να εγγραφούν, σε μια διαδικτυακή υπηρεσία, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν ταυτόχρονα σε κάποια άλλη υπηρεσία της ίδια εταιρίας.
  • Μην εμποδίζουν την ακύρωση της εγκατάστασης προ εγκατεστημένου λογισμικού, ή εφαρμογών από τους χρήστες, εφόσον το επιθυμούν.
  • Παρέχουν, στους καταναλωτές, το δικαίωμα να εγκαθιστούν καταστήματα εφαρμογών (app stores) τρίτων και όχι μόνο αυτά, που είναι, ήδη, προ εγκατεστημένα, όταν αγοράζουν το κινητό τους.
  • Παρέχουν, στους καταναλωτές, το δικαίωμα να επιλέξουν μηχανές αναζήτησης και προγράμματα περιήγησης, που προτιμούν και να αλλάξουν μηχανή αναζήτησης, ή πρόγραμμα περιήγησης, όταν το θελήσουν.
  • Παρέχουν, στους καταναλωτές, περισσότερες επιλογές συστημάτων πληρωμών.
  • Παρέχουν, στους καταναλωτές, τη δυνατότητα να διακόπτουν εύκολα τις υπηρεσίες του ρυθμιστή πρόσβασης, χωρίς να υπάρχουν «σκοτεινά μοτίβα» που να τους αποθαρρύνουν.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικαιροποιήσουν τα κινητά τους και τα λειτουργικά τους συστήματα, για να έχουν αυτά τα οφέλη.

Κάποιες από τις μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας, τις μεγάλες πλατφόρμες, δηλαδή τους ρυθμιστές πρόσβασης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να παρακάμψουν την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές, να στερήσουν από τους καταναλωτές τις νέες επιλογές και να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους, που πηγάζουν από την Πράξη αυτή.

Για το λόγο αυτό,  το ΚΕ.Π.Κ.Α- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας θα συμμορφωθούν με τους κανόνες.