Φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Από το 2025, οι οδηγοί των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στην Ευρώπη, θα έχουν, στη διάθεσή τους, περισσότερα σημεία φόρτισης. Σήμερα, η έλλειψη σημείων φόρτισης αποτελεί εμπόδιο, για την αύξηση των πιο «πράσινων» αυτοκινήτων. Επιπλέον, οι νέοι γρήγοροι φορτιστές θα πρέπει, πάντοτε, να αναγράφουν τις τιμές σε κιλοβατώρες (kWh) και να διευκολύνουν την πληρωμή. Αυτές οι θετικές εξελίξεις θα ακολουθήσουν τη συμφωνία, ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά όργανα, η οποία θα βελτιώσει τη νομοθεσία, για τις υποδομές φόρτισης, δηλαδή τον Κανονισμό για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων.

Δυστυχώς, σήμερα, τα σημεία αργής φόρτισης, τα οποία είναι πολύ περισσότερα, από αυτά της γρήγορης φόρτισης, δεν απαιτείται να συμμορφώνονται, με τις ίδιες απαιτήσεις τιμολόγησης και πληρωμής, όπως τα καινούργια σημεία γρήγορης φόρτισης.

Η BEUC – Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών και το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών πιστεύουμε ότι πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, για όλα τα σημεία φόρτισης, είτε γρήγορης, είτε αργής.

Ο νέος Κανονισμός για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων έχει ενσωματώσει πολλές προτάσεις της BEUC και των μελών της:

Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να πληρώνουν το κόστος φόρτισης των αυτοκινήτων τους, με πιστωτικές, ή χρεωστικές κάρτες. Επιπλέον, οι χειριστές των σημείων φόρτισης μπορούν να παρέχουν το δικό τους σύστημα πληρωμής (όπως π.χ. QR code). Όμως, αυτό το σύστημα πληρωμής δεν πρέπει να είναι το μοναδικό, αλλά να συνυπάρχει, με τα συστήματα, που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αντίθετα, τα σημεία αργής φόρτισης μπορούν να προσφέρουν πληρωμή μόνον μέσω QR code.

Οι τιμές χρέωσης πρέπει να έχουν τη μορφή τιμή/kWh, ώστε να είναι διαφανείς και να αντικατοπτρίζουν τη μορφή τιμή/λίτρο, στην οποία οι καταναλωτές είναι συνηθισμένοι.
Οι χειριστές σημείων φόρτισης πρέπει να διασφαλίζουν ότι το δίκτυό τους βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι καλά συντηρημένο. Επίσης, πρέπει να διορθώνουν, γρήγορα, οποιαδήποτε βλάβη.

Η Γενική Διευθύντρια της BEUC, κ. Monique Goyens, σχολίασε: «Για να ξεφορτωθούμε τα παλιά βενζινοκίνητα/πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, πρέπει να ενισχύσουμε την πεποίθηση των καταναλωτών ότι μπορούν να φορτίσουν το αυτοκίνητό τους, εύκολα και οπουδήποτε. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, μέτρα για τη διαφάνεια στην τιμολόγηση και για την εύκολη πληρωμή, πρέπει να ισχύουν (από τη σχεδίαση), για όλα τα σημεία φόρτισης και όχι μόνο για τα καινούργια σημεία γρήγορης φόρτισης.»