Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των ρύπων είναι απογοητευτικό

Ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται όλο και περισσότερο δημοφιλή, τα πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα αυτοκίνητα θα εξακολουθήσουν να κατασκευάζονται και να πωλούνται, κανονικά, μέχρι τη δεκαετία του 2030 και να κυκλοφορούν μέχρι και τη δεκαετία του 2040. Και, δυστυχώς, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, από τα αυτοκίνητα, δεν αντιμετωπίζει, επαρκώς, τους ρύπους, που εκπέμπονται, από νέα οχήματα, που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα και θα κυκλοφορούν, στους δρόμους της Ευρώπης, τα επόμενα χρόνια.

Τα πρότυπα EURO, σταδιακά, χαμηλώνουν τις ρυπογόνες εκπομπές, όπως των οξειδίων του αζώτου και των αιωρούμενων σωματιδίων. Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στην 6η «γενιά» προτύπων - στόχων, για τη μείωση των ρύπων, γνωστή και ως «EURO6», που ξεκίνησαν σχεδόν 15 χρόνια πριν. Παρότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ανακοινώθηκαν, στις 10 Νοεμβρίου 2022 και αφορούν την 7η γενιά προτύπων, το EURO7, είναι απογοητευτικά:

  • Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να συμμορφώνονται, με τα όρια εκπομπών ρύπων, μέχρι τα 200.000 χιλιόμετρα, ή τα 10 χρόνια κυκλοφορίας, όποιο συμπληρωθεί πρώτο. Αυτό σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα θα ελέγχονται, για τις εκπομπές των ρύπων, πιθανόν, μόνο μέχρι να συμπληρωθεί ένα από τα δύο παραπάνω όρια. Όμως, η μέση ηλικία των αυτοκινήτων, που κυκλοφορούν, στους δρόμους της Ευρώπης, είναι 12 χρόνια και μάλιστα, με μεγάλες αποκλίσεις, ανάμεσα σε πλούσιες και φτωχές περιοχές.
  • Η εισαγωγή, χωρίς δικαιολογημένα αίτια και εξηγήσεις εκ βαθέων, των νέων υποκατηγοριών του EURO7, που ονομάζονται EURO7+, 7A, 7G, θα προκαλέσουν σύγχυση, στους καταναλωτές. Για παράδειγμα, ένα υβριδικό αυτοκίνητο που συμμορφώνεται, με το πρότυπο «Euro7G», θα μπορεί να κυκλοφορεί , σε ζώνες χαμηλών εκπομπών, χρησιμοποιώντας μόνο ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς αυτό θα λειτουργήσει, στην πράξη, είναι εντελώς ασαφές.

Πρέπει, βέβαια, να αναγνωρίσουμε και τα θετικά σημεία του σχεδίου, που λαμβάνουν υπόψη τους, την αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει:

  • Νέες προδιαγραφές, για τη διάρκεια ζωής των μπαταριών.
  • Νέα όρια, για τις εκπομπές ρύπων, από τα φρένα και τα λάστιχα.

Η κ. Μονίκ Γκογιένς, Γενική Διευθύντρια της BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών, σχολίασε: «Είναι, εντελώς, ανεδαφικό να περιμένουμε οι καταναλωτές να επισκέπτονται μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και να ζητούν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, που θα συμμορφώνεται, με κάτι τόσο πολύπλοκο, όσο το EURO7+, 7A ή 7G. Έτσι, θα οδηγηθούμε, σίγουρα, σε καταστάσεις σύγχυσης και πράσινου ξεπλύματος. Επιπλέον, η μείωση του χρόνου, που ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να συμμορφώνεται, με τα όρια εκπομπής ρύπων, θα επιτρέψει, σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, να κυκλοφορούν, στους δρόμους, χωρίς να συμμορφώνονται, με το νόμο. Έτσι, βάζουμε τον πήχη, υπερβολικά χαμηλά και μεταφέρουμε τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, από τις πλουσιότερες, στις φτωχότερες περιοχές».

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εξεταστεί και θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανάμεσα στα κράτη-μέλη, το επόμενο χρονικό διάστημα.