Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενισχύεται

Στα τέλη Οκτωβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν να ενισχύσουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), στη διαχείριση κρίσεων. Η πανδημία κορωνοϊού προκάλεσε σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού και η ενδυνάμωση του οργανισμού στοχεύει στην αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων.

Τα συστήματα υγείας, στα πρώτα στάδια της πανδημίας, αγωνιζόντουσαν να περιθάλψουν το κύμα των ασθενών με κορωνοϊό, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις μυοχαλαρωτικών, παυσίπονων και ηρεμιστικών φαρμάκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας πολλών νοσοκομείων. Οι χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης δημιούργησαν συστήματα καλύτερου συντονισμού της ροής των φαρμάκων μεταξύ τους και συνεργάστηκαν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων. Η συμφωνία του Οκτωβρίου 2021, δημιουργεί μια πιο επίσημη δομή, για αυτήν την συνεργασία και αυτόν τον συντονισμό που θα ωφελήσουν καταναλωτές και ασθενείς, μακροπρόθεσμα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα συντονίζει τις χώρες της Ε.Ε., ώστε να εποπτεύουν, πιο συστηματικά, την προσφορά και τη ζήτηση φαρμάκων και φαρμακευτικών συσκευών και να συνεργάζονται, για να αποφεύγουν ελλείψεις, κατά τη διάρκεια κρίσεων. Όσοι διεξάγουν κλινικές δοκιμές θα υποστούν μεγαλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη πίεση, για να δημοσιεύουν τις περιλήψεις των αποτελεσμάτων των δοκιμών, νωρίτερα από ό,τι ισχύει σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις, μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της έρευνας για καινούρια φάρμακα.

Η κ. Μονίκ Γκογιένς, Γενική Διευθύντρια της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών, σχολίασε: «Οι καταναλωτές και οι ασθενείς θα είναι σε καλύτερη θέση, μετά τη συμφωνία αυτή, που θα οδηγήσει, σε γρηγορότερο και καλύτερο συντονισμό στην Ε.Ε., ώστε να λυθεί τα πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Στην αρχή της πανδημίας, τα νοσοκομεία υπέφεραν, από ελλείψεις φαρμάκων, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να διαχειριστούν το τεράστιο κύμα ασθενών, που χρειαζόταν θεραπεία. Ταυτόχρονα, υπήρχε έλλειψη από μάσκες, για την προστασία των καταναλωτών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα παίξει τώρα ένα σπουδαίο ρόλο, για να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των φαρμάκων καθώς και η πρόσβαση σε αυτά, των ασθενών που τα χρειάζονται».