Διεθνής συνασπισμός ζητά δράση κατά της διαφήμισης που βασίζεται στην παρακολούθηση για εμπορικούς σκοπούς

Κάθε μέρα, οι καταναλωτές εκτίθενται σε εκτενή παρακολούθηση στο διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς. Αυτό οδηγεί σε χειραγώγηση, απάτη, διακρίσεις και παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής. Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με το τι μας αρέσει, τις αγορές μας, την ψυχική και σωματική μας υγεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό μας, την τοποθεσία μας και τις πολιτικές μας απόψεις και όλες αυτές οι πληροφορίες σε συνδυασμό, χρησιμοποιούνται για στοχευμένη διαφήμιση.

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών (NCC) ρίχνει φως στις αρνητικές συνέπειες αυτής της εμπορικής πρακτικής για τους καταναλωτές και την κοινωνία, με την νέα του έκθεση. Το Νορβηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών μαζί με 55 οργανισμούς και 20 εμπειρογνώμονες, ζητά από τις αρχές και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης αυτής της πρακτικής. Στην Ευρώπη, η επερχόμενη πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες μπορεί να θέσει το νομικό πλαίσιο για αυτήν την απαγόρευση. Στις Η.Π.Α., οι νομοθέτες έχουν μια εξαιρετική ευκαιρία να θεσπίσουν ολοκληρωμένη νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών.

Σε έρευνα, που διεξήγαγε η YouGov εκ μέρους του Νορβηγικού Συμβουλίου Καταναλωτών, οι καταναλωτές δήλωσαν ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν παρακολούθηση για εμπορικούς σκοπούς. Μόνο ένας στους δέκα ερωτηθέντες ήταν θετικός στη συλλογή προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς λόγους ενώ μόνο ένας στους πέντε θεώρησε ότι οι διαφημίσεις που βασίζονται σε προσωπικές πληροφορίες είναι αποδεκτές.

«Η συλλογή και ο συνδυασμός πληροφοριών για εμάς, όχι μόνο παραβιάζει το δικαίωμά μας στην προστασία της ιδιωτικής μας ζωής, αλλά μας καθιστά ευάλωτους σε χειραγώγηση, διακρίσεις και απάτη. Αυτό βλάπτει τα άτομα και την κοινωνία στο σύνολό της. Οι περισσότεροι από εμάς δεν θέλουμε να μας κατασκοπεύουν στο διαδίκτυο ή να λαμβάνουμε διαφημίσεις με βάση αυτήν την κατασκοπεία και το προφίλ μας. Αποτελέσματα ανάλογα με αυτά της έρευνας του Νορβηγικού Συμβουλίου Καταναλωτών, αντικατοπτρίζουν παρόμοιες έρευνες από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α. και θα πρέπει να είναι ένα ισχυρό μήνυμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που εξετάζουν πώς να ρυθμίσουν καλύτερα το διαδίκτυο», λέει ο κ. Finn Myrstad, Διευθυντής της ψηφιακής πολιτικής του Νορβηγικού Συμβουλίου Καταναλωτών.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού αντιδρούν όλο και περισσότερο ενάντια σε αυτές τις επεμβατικές πρακτικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε.Π.Δ.) έχουν ήδη αιτηθεί τη σταδιακή κατάργηση και απαγόρευση των στοχευμένων διαφημίσεων. Ένας συνασπισμός Οργανώσεων Καταναλωτών και Πολιτών στις Η.Π.Α. ζήτησε παρόμοια απαγόρευση.

Σημαντικές συνέπειες
Η έκθεση του Νορβηγικού Συμβούλιου Καταναλωτών «Ώρα για την απαγόρευση της διαφήμισης βάσει παρακολούθησης» αποκαλύπτει μια πλειάδα συνεπειών που μπορεί να έχει η διαφήμιση βάσει παρακολούθησης για εμπορικούς σκοπούς, σε άτομα και στην κοινωνία:

  1. Χειραγώγηση: Οι εταιρείες που έχουν προσωπικά μας δεδομένα, μπορούν να διαμορφώσουν τα διαφημιστικά τους μηνύματα ανάλογα, για να μας επηρεάσουν όταν είμαστε ευάλωτοι ή αναποφάσιστοι όπως για παράδειγμα για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα εκλογών ή για να πείσουν να αγοράσουμε προϊόντα απώλειας βάρους, να καταναλώσουμε ανθυγιεινά τρόφιμα, να εμπλακούμε σε τζόγο κ.λπ.
  2. Διακρίσεις: H έλλειψη διαφάνειας και η αυτοματοποίηση των συστημάτων διαφημίσεων που βασίζονται στην παρακολούθηση του χρήστη αυξάνουν τον κίνδυνο διακρίσεων, για παράδειγμα αποκλείοντας τους καταναλωτές με βάση το εισόδημα, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την τοποθεσία ή αναγκάζοντας ορισμένους καταναλωτές να πληρώσουν μεγαλύτερο ποσό για προϊόντα ή υπηρεσίες.
  3. Παραπληροφόρηση: Η έλλειψη ελέγχου ως προς το πού προβάλλονται οι διαφημίσεις μπορεί να προωθήσει ψευδή ή κακόβουλο περιεχόμενο. Αυτό δημιουργεί επίσης σημαντικές προκλήσεις στους εκδότες και στους διαφημιζόμενους σχετικά με τα έσοδα, τη φήμη και τη διαφάνεια της διαδικασίας.
  4. Υπονόμευση του ανταγωνισμού: Αυτό το μοντέλο στοχευμένων διαφημίσεων ευνοεί τις εταιρίες που έχουν την οικονομική δυνατότητα για τέτοιου τύπου διαφημίσεις. Αυτό καθιστά δύσκολο για τους μικρότερες εταιρίες να ανταγωνίζονται και επηρεάζει αρνητικά τις εταιρείες που σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών.
  5. Κίνδυνοι ασφαλείας: Όταν χιλιάδες εταιρείες συλλέγουν και επεξεργάζονται τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων, αυξάνεται ο κίνδυνος κλοπής ταυτότητας, απάτης και εκβιασμού. Το ΝΑΤΟ περιέγραψε αυτή τη συλλογή δεδομένων ως κίνδυνο εθνικής ασφάλειας.
  6. Παραβιάσεις απορρήτου: Η συλλογή και η χρήση προσωπικών δεδομένων γίνεται με λίγο ή καθόλου έλεγχο, τόσο από μεγάλες εταιρείες όσο και από εταιρείες που είναι άγνωστες, στους περισσότερους καταναλωτές. Οι καταναλωτές δεν έχουν τρόπο να γνωρίζουν ποια δεδομένα συλλέγονται, σε ποιον κοινοποιούνται οι πληροφορίες τους και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Καλές εναλλακτικές λύσεις
Στην έκθεση του, το Νορβηγικού Συμβουλίου Καταναλωτών επισημαίνει εναλλακτικά μοντέλα ψηφιακής διαφήμισης, που δεν εξαρτώνται από την παρακολούθηση των καταναλωτών και που παρέχουν στους διαφημιζόμενους και στους εκδότες περισσότερη εποπτεία και έλεγχο σχετικά με το πού και πότε εμφανίζονται οι διαφημίσεις και ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται:

  • Είναι δυνατή η πώληση διαφημιστικού χώρου χωρίς να βασίζεται σε προσωπικά δεδομένων των καταναλωτών. Υπάρχουν ήδη λύσεις για την εμφάνιση διαφημίσεων σε σχετικά περιβάλλοντα ή όπου οι καταναλωτές αναφέρουν μόνοι τους ποιες διαφημίσεις θέλουν να δουν.
  • Η απαγόρευση της διαφήμισης με βάση την παρακολούθηση θα ανοίξει επίσης το δρόμο για μια πιο διαφανή αγορά διαφήμισης και θα μειώσει το κόστος της καθώς μεγάλα ποσά διανέμονται σε τρίτους πως μεσίτες δεδομένων. Οι ίσοι όροι ανταγωνισμού θα μπορούσαν να δώσουν στους διαφημιζόμενους και στους παρόχους περιεχομένου μεγαλύτερο έλεγχο και να διατηρήσουν μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων.

Το γεγονός ότι πίσω από αυτήν την έκθεση και την επιστολή συσπειρώνεται ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας των πολιτών, δείχνει την αυξανόμενη αποφασιστικότητα των Οργανώσεων Καταναλωτών, των ομάδων ψηφιακών δικαιωμάτων, των ομάδων ανθρωπίνων να τερματίσουν το ευρέως διαδεδομένο επιχειρηματικό μοντέλο της κατασκοπείας του κοινού.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.