Πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος: Οι καταναλωτές απαιτούμε την αλήθεια για τις τιμές

Το ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έγινε αποδέκτης πολλών καταγγελιών καταναλωτών, για μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, από πολλούς παρόχους.

Οι αυξήσεις αυτές προέρχονται: κυρίως από χρεώσεις Ο.Τ.Σ. (Οριακή Τιμή Συστήματος). Πριν λίγο καιρό, οι καταναλωτές πλήρωναν για Ο.Τ.Σ., μικροποσά συχνά μικρότερα από ένα ευρώ. Τώρα, πληρώνουν 30 ευρώ και περισσότερο.

Στις συμβάσεις, που υπογράφουν οι καταναλωτές, υπάρχει ένας όρος που αναφέρεται στις χρεώσεις Ο.Τ.Σ., ο οποίος όμως ούτε κατανοητός είναι από τους καταναλωτές, ούτε διασφαλίζει το κριτήριο της διαφάνειας, στον υπολογισμό του. Οι πάροχοι έχουν ορίσει πολύ χαμηλά τα ανώτερα όρια Ο.Τ.Σ., που αντιστοιχούν στη χονδρική τιμής της αγοράς και έτσι, οι καταναλωτές «χαρατσώνονται».

Μπαίνουν, λοιπόν, σοβαρά ερωτήματα:

  • Γιατί, οι πάροχοι στις διαφημίσεις τους και στις προσφορές τους αναφέρουν συγκεκριμένα ποσοστά εκπτώσεων, στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικές τις προσφορές τους, χωρίς, όμως, να αναφέρουν την επιβολή Ο.Τ.Σ., η οποία στο τέλος καταργεί την έκπτωση;
  • Γιατί η Ο.Τ.Σ. αναφέρεται μόνο στη σύμβαση, μέσα σε 10 σελίδες με «ψιλά γράμματα» και ουδέποτε, όταν προσεγγίζουν οι πάροχοι τον καταναλωτή, δεν του αναφέρουν προφορικά, αυτές τις χρεώσεις;
  • Ποια κριτήρια διαφάνειας και ανεξαρτησίας και αμεροληψίας πληρούν οι φορείς που καθορίζουν τις διάφορες παραμέτρους, που διαμορφώνουν τις τελικές τιμές της ενέργειας στη χώρα μας; Ξέρουμε ότι οι καταναλωτές «πληρώνουν το μάρμαρο»; Όμως, ποιος αποφασίζει και με ποιες προδιαγραφές για την τελική τιμή του;
  • Πόσο ανεξάρτητος είναι ο φορέας, που αποφασίζει τις τιμές Ο.Τ.Σ. ανά μήνα;

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Δρ. Αθανάσιο Δαγούμα την οποία κοινοποίησε, στους κ. Σπυρίδωνα – Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνα Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Δυστυχώς, ενώ το πρόβλημα αφορά χιλιάδες καταναλωτές, που παραπλανήθηκαν, λαμβάνοντας ελλειμματική, προφορική ενημέρωση, 20 ημέρες μετά, δεν έχουμε καμία απάντηση, από τη Ρ.Α.Ε.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμβουλεύει τους καταναλωτές να μην παρασύρονται, από τα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων και υπογράφουν συμβάσεις, για αλλαγή παρόχου ενέργειας, πριν αποσαφηνίσουν όλες τις χρεώσεις που επιβάλλονται (πάγια, Ο.Τ.Σ., εγγυήσεις, ασφάλειες μη επιβολής Ο.Τ.Σ. κλπ.).