Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα “κόκκινα” δάνεια αφήνουν τους καταναλωτές στο έλεος των “αρπακτικών”

Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε το σχέδιο δράσης, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στην μετά κορωνοϊό εποχή. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ή τα δάνεια με καθυστέρηση στην εξόφληση, αναμένεται ότι θα εκτοξευτούν, μόλις τελειώσουν τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, που θεσμοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το Μάρτιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια νομοθετική πρόταση, για να προωθήσει την ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς, για τις πωλήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της πρότασης ήταν να βοηθήσει τις τράπεζες να πωλήσουν εύκολα τα “κόκκινα” δάνεια σε επενδυτές και εισπράκτορες χρεών οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών με την BEUC – Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών, εξέφρασαν, από την πρώτη στιγμή τις αντιρρήσεις τους. Οι καταχρηστικές και επιθετικές μέθοδοι είσπραξης των εισπρακτικών εταιρειών είναι ευρέως διαδεδομένες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καταναλωτές θα “δίνονται βορά” σε εταιρίες “αρπακτικά”. Οι διαδικασίες έγκρισης της πρότασης αυτής δεν ολοκληρώθηκαν και η κατάσταση εκκρεμεί στο Ευρωκοινοβούλιο.

Το Πρόγραμμα που κατέθεσε η Ε.Ε. το Δεκέμβριο 2020, στοχεύει να αντιμετωπίσει τη συσσώρευση των “κόκκινων” δανείων και ζητά από το Ευρωκοινοβούλιο να εγκρίνει, γρήγορα, την πρόταση του 2018.

Ενώ το Πρόγραμμα Δράσης αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών και συστήνει ένα συμβουλευτικό όργανο με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των Ενώσεων Καταναλωτών, δυστυχώς προτείνει την πώληση δανείων σε εισπρακτικές εταιρίες που έχουν έδρα σε κάποιο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και εποπτεύονται μόνο από τις αρχές του κράτους, όπου εδρεύουν (ευρωπαϊκή διαβατήριο). Ακόμα χειρότερα δε θεσμοθετείται καμία επαρκής προστασία των καταναλωτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε κάποιοι κανόνες, ούτε κάποια πρότυπα για τις εταιρίες είσπραξης, ούτε κάποια υποχρέωσή τους να σεβαστούν τη νομοθεσία του κράτους του καταναλωτή. Όλα αυτά ανοίγουν παράθυρο για καταχρηστικές συμπεριφορές. Οι τράπεζες θα έπρεπε να ασχολούνται με τις αναδιαρθρώσεις των δανείων και όχι με τις πωλήσεις.

Η Γενική Διευθύντρια της BEUC, κ. Μονικ Γκογιένς, σχολίασε: “Η μείωση του αριθμού των κόκκινων δανείων για χάρη της οικονομικής σταθερότητας δεν πρέπει να γίνει σε βάρος των καταναλωτών. Πολλοί καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγωνίζονται να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή και στις δόσεις των δανείων τους, λόγω της πανδημίας και όχι μόνο. Όλοι αυτοί θα “ριχτούν βορά” στα αρπακτικά. Η BEUC και τα μέλη της ζητούμε:

  • Δεν πρέπει να ισχύσει το ευρωπαϊκό διαβατήριο, για τις εταιρείες που θα αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια.
  • Πρέπει να δίνεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να αγοράσουν το χρέος τους, σε μειωμένες τιμές, πριν αυτό πωληθεί σε τρίτους.
  • Πρέπει να υποχρεωθούν εισπρακτικές εταιρίες, να σέβονται τους δανειολήπτες που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα δάνειά τους και να μη χρησιμοποιούν αθέμιτες μεθόδους.”