Ιανουάριος – Αύγουστος 2020: 1.179 παράπονα – καταγγελίες - 81.527,67 ευρώ ωφελήθηκαν οι καταναλωτές-μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.

To οχτάμηνο του 2020, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 1.179 καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Με 81.527,67 ευρώ αποζημιώθηκαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. με τη μεσολάβησή μας, στις επιχειρήσεις, που τους είχαν δημιουργήσει προβλήματα, χωρίς καν να υπολογίσουμε τα ποσά, από τα οποία απαλλάχτηκαν οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές – μέλη μας με αποφάσεις Ειρηνοδικείων. Στα ποσά αυτά, δε συνυπολογίζουμε τα χρήματα, που γλιτώνουν, κάθε χρόνο, οι καταναλωτές, από το χαράτσι της Χαλκιδικής, που υπολογίζονται, σε 3.000.000 ευρώ, ανά έτος.

Η ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων – καταγγελιών είναι:

A/A

Κατηγορία

 

Αριθμός

Ποσοστό

1

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

 

360

30,53

 

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών ταχυδρομικών υπηρεσιών

282

   
 

Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας

33

   
 

Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

30

   
 

Φυσικό Αέριο

6

   
 

Πάροχοι νερού

9

   

2

Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις

 

159

13,49

3

Τουριστικές υπηρεσίες

 

126

10,69

4

Πωλήσεις από απόσταση/εκτός εμπορικού καταστήματος

 

96

8,14

5

Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

 

75

6,36

6

Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 

66

5,60

7

Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ

 

60

5,09

8

Κακή παροχή από ελεύθερους επαγγελματίες

 

57

4,83

9

Λοιπές καταγγελίες

 

45

3,82

10

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

 

27

2,29

11

Ινστιτούτα - Γυμναστήρια

 

21

1,78

12

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

21

1,78

13

Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών

 

18

1,53

14

Ενοίκια - Κοινόχρηστα

 

12

1,02

15

Προκαταβολές

 

9

0,76

16

Εκπτώσεις

 

6

0,51

17

Ακατάλληλα τρόφιμα

 

6

0,51

18

Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)

 

6

0,51

19

Εισπρακτικές εταιρίες

 

6

0,51

20

Νοθεία - Κλοπή καυσίμων

 

3

0,25

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

1.179

100

Μέσα στο πρώτο οχτάμηνο του 2020, δεχτήκαμε 333 καταγγελίες, 678 παράπονα, 168 ερωτήματα καταναλωτών.

Το σύνολο σχεδόν των καταγγελιών λύθηκε, προς όφελος των Καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στους προμηθευτές. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι, ίσως, η μόνη Ένωση Καταναλωτών, η οποία παρεμβαίνει, στους προμηθευτές και διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι προμηθευτές, που παραβαίνουν τους κανόνες, στις συναλλαγές τους, με τους καταναλωτές, υποχρεώνονται να εφαρμόσουν, στην πράξη, το δικαίωμα, για αποζημίωση των καταναλωτών, μετά από την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 81.527,67 ευρώ. Αναλυτικά από:

  • Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 66.415,50 ευρώ
  • Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών: 5.107,71 ευρώ
  • Αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων: 3.686,76 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 3.579,81 ευρώ
  • Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 1.330,89 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές: 1.197,00 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 235,23 ευρώ
  • Αποζημιώσεις, από παρόχους φυσικού αερίου: 210,00 ευρώ

Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών – παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Όμως, η δύναμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. πηγάζει, από τη συμμετοχή των μελών του και τις συνδρομές τους. Θα θέλαμε να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλους τους καταναλωτές, στη χώρα μας, αλλά αυτό είναι αδύνατο με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους καταναλωτές, να γίνουν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. να στηρίξουν την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ., ώστε να μπορούν να απευθύνονται, σε αυτό και να δικαιώνονται, όχι μόνον, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη προσφορά του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους καταναλωτές είναι η δράση του, για δημιουργία, συμπλήρωση ή διόρθωση νομοθεσίας ή αποφάσεων, που μας αφορούν. Επίσης, ζητούμε, από τους καταναλωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα, με τις αγορές ή τις συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι Καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Ας γίνουμε όλοι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Ας δυναμώσουμε τη φωνή μας.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.