Νέα ενεργειακή ετικέτα για πλυντήρια ρούχων

Factsheet Belt Grk washerΔιαφορές σε σύγκριση με την παλιά ετικέτα (εκτός από την κλίμακα ενεργειακής απόδοσης):

  • Η κατανάλωση ενέργειας καθορίζεται ως σταθμισμένη κατανάλωση ανά 100 κύκλους
  • Μέγιστη χωρητικότητα στο οικολογικό πρόγραμμα
  • Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο λειτουργίας
  • Εκπομπές θορύβου μόνο κατά το στύψιμο (όχι κατά τη διάρκεια του πλυσίματος) και πρόσθετες πληροφορίες για την κατηγορία εκπομπών θορύβου
  • Διάρκεια του οικολογικού προγράμματος

Δείτε όλες τις διαφορές αναλυτικά.