Νέα ενεργειακή ετικέτα για πλυντήρια πιάτων

Factsheet Belt Grk dishwasher

Διαφορές σε σύγκριση με την παλιά ετικέτα (εκτός από την κλίμακα ενεργειακής απόδοσης)

  • Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους λειτουργίας στο οικολογικό πρόγραμμα
  • Σταθμισμένη κατανάλωση νερού, ανά κύκλο λειτουργίας, στο οικολογικό πρόγραμμα
  • Διάρκεια του οικολογικού προγράμματος
  • Εκπομπές θορύβου και κατηγορία εκπομπών θορύβου

Δείτε όλες τις διαφορές αναλυτικά.