Νέα ενεργειακή ετικέτα για ψυγεία

Factsheet Belt Grk FridgeΔιαφορές σε σύγκριση με την παλιά ετικέτα (εκτός από την κλίμακα ενεργειακής απόδοσης):

  • Διαφορετικό εικονίδιο για χώρο κατάψυξης και χώρο συντήρησης
  • Διαφορετικό εικονίδιο για εκπομπή θορύβου και πρόσθετη ένδειξη κατηγορίας εκπομπών θορύβου

Δείτε όλες τις διαφορές αναλυτικά.