Παρότι στην Ελλάδα, η εχθρική και καταχρηστική συμπεριφορά των αεροπορικών εταιριών, προς τους καταναλωτές, «βαπτίστηκε» νόμιμη με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.4.2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 84Α/13.4/2020, το ΚΕ.Π.ΚΑ. επιμένει ότι η συμπεριφορά αυτή αποτελεί καταχρηστική εμπορική πρακτική, με κυβερνητική κάλυψη.

Η BEUC ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δίκτυο Συνεργασίας Εθνικών Αρχών αρμοδίων για την Προστασία των καταναλωτών για τις καταχρηστικές πρακτικές 8 αεροπορικών εταιριών: Ryanair, Easyjet,Air France, TAP, Transavia, KLM,Aegean, Norwegian που δυστυχώς συνεχίζονται, παρά τις συστάσεις του κ. Ντιντιέρ Ρεϊντιέρς, Ευρωπαϊκού Επιτρόπου Δικαιοσύνης και Καταναλωτών προς τα κράτη-μέλη να μην υποβαθμίζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών.

11 Οργανώσεις Καταναλωτών, μέλη της BEUC (Altroconsumo, Adiconsum, DECO, ΕΚΠΟΙΖΩ, Forbrukerrådet, ΚΕ.Π.ΚΑ., OCU, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Test-Achats/Test-Aankoop, UFC Que Choisir, Which?) έχουν καταγγείλει αυτές τις καταχρηστικές πρακτικές και/ή έχουν ενημερώσει τις εθνικές αρχές να παρέμβουν, για την προστασία των καταναλωτών.

Η κ. Μονίκ Γκογιένς, Γενική Διευθύντρια της BEUC, αφού κατήγγειλε τις πρακτικές των αεροπορικών εταιριών, σχολίασε: «Η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και η επιβολή μέτρων από τις εθνικές αρχές, για την εφαρμογή της είναι απαραίτητες ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των καταναλωτών και σε περιόδους κρίσης. Ο μεγάλος αριθμός παραπόνων των ευρωπαίων καταναλωτών για τις αεροπορικές εταιρίες από την έναρξη της πανδημίας, αποδεικνύει το μέγεθος της παραβίασης των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των καταναλωτών. Θέλουμε να δούμε να διεξάγεται έρευνα για τις καταχρηστικές πρακτικές της αεροπορικής βιομηχανίας. Θέλουμε να δούμε κυρώσεις και άμεση διακοπή αυτών των πρακτικών. Η συμπεριφορά, όμως, των αεροπορικών εταιριών καθιστά το αίτημα των καταναλωτών για βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και αυστηρή, χωρίς εξαιρέσεις, εφαρμογή της».