Βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ.κ.: Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Τάσος Κουράκης, Δημήτρης Παπαδημούλης
Θέμα: Σκανδαλώδεις παρατυπίες και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος στο σύστημα μεταφοράς μαθητών από νομαρχίες της χώρας διαπίστωσε η έκθεση επιθεώρησης-ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (175/Θ/2010)
Προς: Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Δημήτριο Ρέππα, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου και Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ιωάννη Ραγκούση

Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που συνήψαν Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας κατά παράβαση της αντίστοιχης ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οδηγούν εδώ και χρόνια σε υπερτιμολογήσεις των υπηρεσιών και έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.


Ο Υφυπουργός Παιδείας στις 22.12.2009 σε δηλώσεις του σχετικά με το θέμα της μεταφοράς των μαθητών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «….αντιμετωπίζεται με στρεβλό τρόπο. Το κόστος αυτό είναι υπερβολικό…. Εδώ έχουμε όχι μόνο μια στρεβλή λειτουργία της αγοράς, έχουμε παραβίαση και των κανόνων της ελεύθερης αγοράς …». Οι παραπάνω δηλώσεις συνιστούν μια πρώτη επίσημη παραδοχή και επιβεβαίωση των πολύχρονων προσπαθειών πολιτών, βουλευτών και ευρωβουλευτών να αποδείξουν πως στο σύστημα της μεταφοράς μαθητών σε όλη τη χώρα πραγματοποιούνται παράνομες ενέργειες και διασπάθιση δημόσιου χρήματος προς όφελος ορισμένων ιδιωτών.


Τον Μάρτιο του 2010 και μετά από τριετή καθυστέρηση εκδόθηκε η με αριθμό 175/Θ/2010 έκθεση επιθεώρησης-ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης) η οποία αποδεικνύει πλέον ότι το σύστημα μεταφοράς μαθητών στις Νομαρχίες Δράμας Σερρών και Θεσσαλονίκης αποτελεί τεράστιο σκάνδαλο.
Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει ότι:

Επειδή δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση με τα νέα μέτρα να υποβάλλει τους εργαζόμενους σε περικοπές αποδοχών και ταυτόχρονα να επιτρέπει την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος εκ μέρους των Νομαρχιών μέσω των παράτυπων και παράνομων συμβάσεων και αναθέσεων.
Επειδή οι ευθύνες αυτών που αποδεδειγμένα προκάλεσαν με τις αποφάσεις τους σπατάλη του δημόσιου χρήματος πρέπει να καταλογίζονται και να μην απολαμβάνουν ιδιότυπη ασυλία όπως αυτή του άρθρου 43 του νόμου 3731/2008,

ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί: