Η ασφάλεια των παιδιών

yo_024.jpgΟι κυριότεροι λόγοι, για θανάτους παιδιών, από ατυχήματα, στην Ε.Ε. είναι ίδιοι, για όλα τα κράτη- μέλη: Ατυχήματα στο δρόμο, πνιγμός, ανθρωποκτονία, πέσιμο, φωτιά και αυτοκτονία. Τα νέα κράτη- μέλη της Ε.Ε., γενικά, παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα παιδικής θνησιμότητας, από ατυχήματα, με εξαίρεση τη Μάλτα και τη Σλοβενία.

Στις περισσότερες χώρες, τα ατυχήματα, στο δρόμο, είναι ο κύριος λόγος, για τους θανάτους από ατυχήματα, αλλά, σε μερικές χώρες της κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης οι θάνατοι, από πνιγμό, παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά. Ακολουθούν ανάλογα με τη χώρα, η ανθρωποκτονία, το πέσιμο και η φωτιά.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο, για την Ασφάλεια των Παιδιών, υποστηρίζει ότι η πρόληψη είναι το κλειδί, για να μειωθούν τα ατυχήματα. Οι προσπάθειες έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα:


Μέχρι πρότινος, υπήρχαν λίγες πληροφορίες, για το πόσο στοιχίζουν τα παιδικά ατυχήματα, στις χώρες μέλη της Ε.Ε. Το πρόγραμμα Eurocost ξεκίνησε το 2001, με στόχο να δημιουργηθεί ένα μοντέλο, για να υπολογίσει το κόστος των ατυχημάτων.

Το πρόγραμμα Eurocost δείχνει ότι οι δαπάνες των νοσηλίων, σε νοσοκομεία, για όλους τους ασθενείς, από ατύχημα, σε όλη την Ε.Ε. (τα 15 παλιά κράτη - μέλη) είναι συνολικά €10.8 δισ.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά, δαπανούνται, για παιδιά, από 0-4 ετών, και άντρες από 18 έως 24 ετών, λόγω των υψηλών ποσοστών ατυχημάτων, σε αυτές τις ηλικίες.

Το πρόγραμμα Eurocost, επίσης, μας δίνει πληροφορίες, για το κόστος, ανάλογα, με το είδος του ατυχήματος. Αν συγκρίνουμε τα νούμερα βλέπουμε ότι το κόστος, ανά ασθενή, είναι μεγαλύτερο, για τα ατυχήματα στους δρόμους (€597) και μικρότερο για τα ατυχήματα στη δουλειά (€127). Οι αυτοκτονίες (€280) και τα ατυχήματα που γίνονται στο σπίτι ή στον ελεύθερο χρόνο μας (€250) κατατάσσονται στη δεύτερη και στην τρίτη σειρά, αντίστοιχα.

Στηριζόμενοι, στα αποτελέσματα του προγράμματος Eurocost, συμπεραίνουμε τα παρακάτω:


Πηγή: Ομάδα Εργασίας Ατυχημάτων και Τραυματισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Σεπτεμβρίου 2005