Η ασφάλεια των παιδιών

yo_024.jpgΟι κυριότεροι λόγοι, για θανάτους παιδιών, από ατυχήματα, στην Ε.Ε. είναι ίδιοι, για όλα τα κράτη- μέλη: Ατυχήματα στο δρόμο, πνιγμός, ανθρωποκτονία, πέσιμο, φωτιά και αυτοκτονία. Τα νέα κράτη- μέλη της Ε.Ε., γενικά, παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα παιδικής θνησιμότητας, από ατυχήματα, με εξαίρεση τη Μάλτα και τη Σλοβενία.

Στις περισσότερες χώρες, τα ατυχήματα, στο δρόμο, είναι ο κύριος λόγος, για τους θανάτους από ατυχήματα, αλλά, σε μερικές χώρες της κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης οι θάνατοι, από πνιγμό, παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά. Ακολουθούν ανάλογα με τη χώρα, η ανθρωποκτονία, το πέσιμο και η φωτιά.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο, για την Ασφάλεια των Παιδιών, υποστηρίζει ότι η πρόληψη είναι το κλειδί, για να μειωθούν τα ατυχήματα. Οι προσπάθειες έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα:

  • Τα ατυχήματα στο δρόμο, έχουν μειωθεί στο μισό, μετά τη μείωση του ορίου ταχύτητας, την τοποθέτηση τροχονόμων, τη χρήση πιο ασφαλών προφυλακτήρων, τη χρήση της ζώνης ασφαλείας, για παιδιά και του κράνους για τους ποδηλάτες.
  • Οι θάνατοι, από πνιγμό έχουν μειωθεί, με τη χρήση φρακτών, γύρω από τις πισίνες και με τα σωσίβια- μπρατσάκια!
  • Τα καψίματα έχουν μειωθεί, στο μισό, με τη χρήση συναγερμών καπνού, θερμοστατών, αναπτήρων, που έχουν ασφάλεια για τα παιδιά και ρούχων που δεν είναι εύφλεκτα.
  • Τα ατυχήματα, από πέσιμο, έχουν μειωθεί με τη χρήση φρακτών, στα μπαλκόνια, στα παράθυρα και στις σκάλες.
  • Οι δηλητηριάσεις έχουν μειωθεί, κατά το 1/3, από τότε, που άρχισε η χρήση ασφαλειών στις συσκευασίες, για να μην είναι εύκολα προσβάσιμα τα προϊόντα, στα παιδιά, και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, για ασφαλή αποθήκευση.
  • Ο πνιγμός έχει μειωθεί, με τη χρήση είτε νέων προϊόντων, είτε επανασχεδιασμένων, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας.


Μέχρι πρότινος, υπήρχαν λίγες πληροφορίες, για το πόσο στοιχίζουν τα παιδικά ατυχήματα, στις χώρες μέλη της Ε.Ε. Το πρόγραμμα Eurocost ξεκίνησε το 2001, με στόχο να δημιουργηθεί ένα μοντέλο, για να υπολογίσει το κόστος των ατυχημάτων.

Το πρόγραμμα Eurocost δείχνει ότι οι δαπάνες των νοσηλίων, σε νοσοκομεία, για όλους τους ασθενείς, από ατύχημα, σε όλη την Ε.Ε. (τα 15 παλιά κράτη - μέλη) είναι συνολικά €10.8 δισ.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά, δαπανούνται, για παιδιά, από 0-4 ετών, και άντρες από 18 έως 24 ετών, λόγω των υψηλών ποσοστών ατυχημάτων, σε αυτές τις ηλικίες.

Το πρόγραμμα Eurocost, επίσης, μας δίνει πληροφορίες, για το κόστος, ανάλογα, με το είδος του ατυχήματος. Αν συγκρίνουμε τα νούμερα βλέπουμε ότι το κόστος, ανά ασθενή, είναι μεγαλύτερο, για τα ατυχήματα στους δρόμους (€597) και μικρότερο για τα ατυχήματα στη δουλειά (€127). Οι αυτοκτονίες (€280) και τα ατυχήματα που γίνονται στο σπίτι ή στον ελεύθερο χρόνο μας (€250) κατατάσσονται στη δεύτερη και στην τρίτη σειρά, αντίστοιχα.

Στηριζόμενοι, στα αποτελέσματα του προγράμματος Eurocost, συμπεραίνουμε τα παρακάτω:

  • Το κόστος των ατυχημάτων είναι ένας πολύ καλός δείκτης, που προσμετρά τα αποτελέσματα των ατυχημάτων στην κοινωνία.
  • Τα ατυχήματα, στο σπίτι και στον ελεύθερο χρόνο (λόγω της υψηλής τους συχνότητας), είναι ένας, από τους κύριους λόγους, για τις δαπάνες των νοσοκομείων, σε όλη την Ε.Ε. και η μείωση αυτού του είδους των ατυχημάτων θα έπρεπε να αποτελεί κύριο στόχο όλων των κρατών-μελών.
  • Τα ατυχήματα, σε άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών, έχουν, ως συνέπεια, πολύ υψηλά κόστη και η πρόληψή τους πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, σε όλα τα κράτη - μέλη.
  • Μεγάλος μέρος των νοσηλίων δαπανάται, για τη θεραπεία καταγμάτων. Τα αίτια και πιθανοί τρόποι πρόληψης τους θα έπρεπε να ερευνηθούν.


Πηγή: Ομάδα Εργασίας Ατυχημάτων και Τραυματισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Σεπτεμβρίου 2005