Είναι ασφαλές το καλλυντικό, που χρησιμοποιώ;

ca_023.jpgΗ Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει ότι τα καλλυντικά προϊόντα, που διατίθενται, στην Ευρωπαϊκή Αγορά, δεν πρέπει να βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, όταν χρησιμοποιούνται, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και σύμφωνα, με τις οδηγίες, που παρέχονται, από τον κατασκευαστή ή από κάθε άλλο υπεύθυνο της κυκλοφορίας αυτών των προϊόντων.
Για να είναι ασφαλές ένα καλλυντικό, πρέπει να διαβάσουμε, προσεκτικά και να κρατήσουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή του, για τη χρήση, την καταστροφή του προϊόντος, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, που προέρχεται, από τον προμηθευτή του καλλυντικού. Η ύπαρξη, όμως, προειδοποιήσεων, πάνω στη συσκευασία, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή, από την ευθύνη του να θέτει, στην αγορά, μόνο ασφαλή καλλυντικά.

Η νομοθεσία, επίσης, ορίζει θέματα, που αφορούν τα συστατικά των καλλυντικών, τη σήμανση και τη συσκευασία των καλλυντικών προϊόντων. Τέλος, απαγορεύει τη διενέργεια δοκιμών και πειραμάτων, σε ζώα, όταν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος ελέγχου των καλλυντικών καθώς και την κυκλοφορία, στην Ε.Ε., των καλλυντικών, που έχουν δοκιμαστεί, σε ζώα. Τα κράτη - μέλη φέρουν την ευθύνη της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ώστε στην αγορά να κυκλοφορούν μόνο τα καλλυντικά, που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτής της οδηγίας.

Η Ελληνική Νομοθεσία προβλέπει τα ίδια ζητήματα, για την αγορά καλλυντικών, στην Ελλάδα. Επειδή, όμως, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να τεθεί, στην κυκλοφορία, στην Ευρωπαϊκή Αγορά, κάποιο καλλυντικό, το οποίο να είναι επικίνδυνο, για την υγεία των καταναλωτών, εάν ένα κράτος - μέλος ανακαλύψει κάποιο τέτοιο καλλυντικό, διατάσσει την προσωρινή απόσυρσή του και, ταυτόχρονα, ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη - μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας όλα τα στοιχεία, τα οποία συνηγορούν, στην απόφασή του. Η Επιτροπή συμβουλεύεται τα εμπλεκόμενα κράτη - μέλη και αποφασίζει, για τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς καθυστέρηση.

Αρμόδιος φορέας, για την ασφάλεια των καλλυντικών, στην Ελλάδα, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, o οποίος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να κυκλοφορούν, στην αγορά μόνον ασφαλή καλλυντικά. Ο κατασκευαστής ενός καλλυντικού, ή ο αντιπρόσωπός του είναι υποχρεωμένοι να θέτουν, στη διάθεση του Ε.Ο.Φ., όλες τις σχετικές πληροφορίες, για το καλλυντικό ή την ασφάλειά του. Ο Ε.Ο.Φ. μπορεί να διεξάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους, για να διασφαλίσει ότι όλα τα καλλυντικά, που κυκλοφορούν, στην Ελληνική Αγορά, συμμορφώνονται, με την Κοινοτική και την Ελληνική Νομοθεσία. Επίσης, ο Ε.Ο.Φ. πρέπει να διασφαλίζει ότι τα καλλυντικά δε φέρουν ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς, για τις ιδιότητές τους (π.χ. εξαφανίζει τις ρυτίδες). Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν, στον Ε.Ο.Φ., τον τόπο κατασκευής ενός καλλυντικού, ή τον τόπο, όπου αυτό εισήχθη, για πρώτη φορά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ε.Ο.Φ. απαγορεύει την κυκλοφορία, στην αγορά καλλυντικών, που δεν είναι ασφαλή (περιέχουν δηλαδή επικίνδυνες ουσίες), που έχουν δοκιμαστεί, σε ζώα, που φέρουν παραπλανητική, ή καθόλου σήμανση, που δεν τηρεί ο προμηθευτής τους το φάκελο, με τις πληροφορίες, που προβλέπονται, από τη νομοθεσία. Τα καλλυντικά φέρουν αριθμό άδειας κυκλοφορίας, από τον Ε.Ο.Φ., ή την αντίστοιχη ευρωπαϊκή αρχή, που είναι: ο ΕΜΕΑ. Ο αριθμός αυτός πρέπει να αναγράφεται, οπωσδήποτε, στη συσκευασία, αλλιώς το προϊόν μπορεί να κυκλοφορεί, παράνομα, ή να είναι επικίνδυνο.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής των καλλυντικών;
Όλα τα καλλυντικά πρέπει να φέρουν την ημερομηνία ελάχιστης περιόδου διατηρησιμότητας, εκτός από αυτά, που η περίοδος διατηρησιμότητας είναι μεγαλύτερη των 30 μηνών. Τα καλλυντικά, που έχουν περίοδο διατηρησιμότητας μεγαλύτερη των 30 μηνών φέρουν ένδειξη, για το χρονικό διάστημα, που αυτά τα καλλυντικά μπορούν να διατηρηθούν ασφαλή, μετά το άνοιγμα της συσκευασίας τους. 

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ενημερωμένοι ότι οι ημερομηνίες λήξης είναι, απλά, "ενδεικτικές" και ότι ένα προϊόν μπορεί να καταστεί ανασφαλές, πολύ πριν την ημερομηνία λήξης του, αν το προϊόν δεν έχει διατηρηθεί σωστά. Τα καλλυντικά, που δεν έχουν διατηρηθεί, σωστά -για παράδειγμα, εκτέθηκαν σε υψηλές θερμοκρασίες, ή στον ήλιο, ή ανοίχθηκαν και εξετάστηκαν από τους καταναλωτές, πριν την τελική πώληση, μπορεί να γίνουν ακατάλληλα, για χρήση, πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Από την άλλη, προϊόντα, που διατηρούνται, σε ιδανικές συνθήκες, μπορεί να παραμείνουν κατάλληλα, για χρήση, ακόμα και μετά την ημερομηνία λήξης. Όμως, ποτέ μα ποτέ, δε χρησιμοποιούμε ληγμένα καλλυντικά.

Η διάρκεια ζωής των καλλυντικών, για την περιοχή των ματιών, είναι μικρότερη, από αυτή άλλων καλλυντικών. Ορισμένοι ειδικοί συστήνουν την αντικατάσταση της μάσκαρα, κάθε 3 μήνες. Αν η μάσκαρα ξεραθεί, καλύτερα να την πετάξουμε.

Ανάμεσα στα καλλυντικά, που, πιθανόν, έχουν μια ιδιαίτερα μικρή διάρκεια ζωής, είναι σίγουρα όλα τα "φυσικά προϊόντα", που περιέχουν φυτικές ουσίες. Οι καταναλωτές και οι κατασκευαστές καλλυντικών πρέπει, απαραίτητα, να λαμβάνουν υπόψη τους τον αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης βακτηρίων, σε προϊόντα, που περιέχουν "φυσικά" συντηρητικά, ή σε αυτά, που δεν περιέχουν καθόλου συντηρητικά.

Σήμανση
Η ετικέτα των καλλυντικών πρέπει να αναγράφει τα εξής στοιχεία:
 • Το όνομα, ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, ή του εκπροσώπου του, ο οποίος έχει θέσει το προϊόν, σε κυκλοφορία, στην Ευρωπαϊκή αγορά,
 • Τη χώρα προέλευσης, σε περίπτωση, που το καλλυντικό παρασκευάστηκε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • Τα συστατικά του προϊόντος, κατά σειρά βάρους ή όγκου,
label02-2c0ae.jpg
 • Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (λήξης), για τα προϊόντα, που έχουν διάρκεια ζωής λιγότερο, από 30 μήνες (Αυτή η πληροφορία μπορεί να παρουσιάζεται και με ειδικό σύμβολο, που είναι μια κλεψύδρα. Όμως, η ημερομηνία ελάχιστης περιόδου διατηρησιμότητας επισημαίνεται, οπωσδήποτε, με τη φράση: "συνιστάται να χρησιμοποιηθεί πριν από" και ακολουθείται, από την ημερομηνία, η οποία αναγράφεται, ευκρινώς και αναφέρει είτε μήνα και έτος, είτε μέρα, μήνα και έτος. Εάν υπάρχει ανάγκη, η ημερομηνία ελάχιστης περιόδου διατηρησιμότητας, συνοδεύεται, από συμβουλές, που θα διασφαλίσουν, εφόσον τις ακολουθήσουμε οι καταναλωτές, ότι το προϊόν θα παραμείνει ασφαλές, μέχρι αυτήν την ημερομηνία π.χ. να διατηρείται, στο ψυγείο, μετά το άνοιγμα του βάζου), 
cosmetic-5ecd1.jpg
 • Το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί το προϊόν, από τη στιγμή, που έχει ανοιχτεί, χωρίς να προκληθεί βλάβη, στον καταναλωτή (Αυτή η πληροφορία παρουσιάζεται, με ένα ειδικό σύμβολο, που είναι ένα ανοιχτό βάζο κρέμας και δίπλα η διάρκεια ελάχιστης διατηρησιμότητας, π.χ. 12 Μ = 12 μήνες. Αυτή η σήμανση προβλέπεται, για προϊόντα, με διάρκεια ζωής πάνω από 30 μήνες), 
 • Τυχόν ειδικές προφυλάξεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στα παραρτήματα III, IV, VI και VII της ΚΥΑ ΔΥΓ3 (α) ΓΠ.132979/7.1.2005 (Σε περίπτωση, που δεν επαρκεί η συσκευασία, για να γραφτούν όλες οι προφυλάξεις, μέσα στη συσκευασία, πρέπει να τίθεται ειδικό φυλλάδιο, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε αυτήν την περίπτωση, στη συσκευασία, ή στην ετικέτα του καλλυντικού πρέπει να υπάρχει ένα σύμβολο, που είναι ένα βιβλίο με ένα χέρι, το οποίο σημαίνει "διαβάστε προσεκτικά το εσωκλειόμενο φυλλάδιο". Το φυλλάδιο πρέπει να περιλαμβάνει:
label01-7b939.jpg
 • Τον αριθμό αναφοράς ή τον αριθμό έγκρισης, που το προϊόν έχει λάβει, στην άδεια κυκλοφορίας του,
 • Τη λειτουργία του προϊόντος).

Όλη η πληροφόρηση, είτε στη συσκευασία τους, είτε στο φυλλάδιο, πρέπει να είναι, στην ελληνική γλώσσα.

Τα συστατικά αναγράφονται, στην ετικέτα, με φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από αυτό, με τη μεγαλύτερη ποσότητα. Τα αρώματα και οι αρωματικές συνθέσεις πρέπει να αναγράφονται, ως "αρώματα", εκτός και εάν έχει αποδειχτεί ότι τα συγκεκριμένα αρώματα αποτελούν σοβαρή αιτία πρόκλησης αλλεργίας, σε καταναλωτές ευαίσθητους, στις οσμές αυτών των αρωμάτων.

Οι προμηθευτές των καλλυντικών πρέπει να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία, που αφορά την ασφάλεια των προϊόντων τους, στις αρχές, οι οποίες έχουν οριστεί, από κάθε κράτος-μέλος, ως αρμόδιες, για την εφαρμογή της Οδηγίας και τον έλεγχο της αγοράς. Στην Ελλάδα, αρμόδιος φορέας είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Η Πολιτεία είναι υπεύθυνη να μην κυκλοφορούν, στην αγορά, καλλυντικά, τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον Ε.Ο.Φ. ότι προτίθενται να θέσουν, σε κυκλοφορία, κάποιο καλλυντικό, πριν αυτό τεθεί, στην αγορά, για πρώτη φορά.

Οι προμηθευτές δεν πρέπει να καλύπτουν τα συστατικά των καλλυντικών, με αυτοκόλλητα, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να διαβάσει τα συστατικά ενός καλλυντικού, στην ετικέτα, πριν αγοράσει το καλλυντικό.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχεται παράπονα καταναλωτών ότι, σε πολλά καλλυντικά, η αναγραφή των συστατικών γίνεται, στο πίσω μέρος αυτοκόλλητων ετικετών. Ο καταναλωτής, για να διαβάσει τη σύνθεση, πρέπει να ξεκολλήσει την ετικέτα. Η ενέργεια αυτή, δε γίνεται, εύκολα, από τους καταναλωτές, πριν την αγορά ενός προϊόντος, γιατί φοβούνται καταστροφή του προϊόντος.

Επειδή, στα καλλυντικά, περιέχονται άπειρες χημικές ουσίες, πολλές από τις οποίες έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνες, για την υγεία των καταναλωτών, η σήμανση των καλλυντικών πρέπει να γίνεται, σε εμφανές σημείο. Ούτως ή άλλως, ο τρόπος, που αναγράφονται τα συστατικά, είναι δυσνόητος, αν όχι ακατανόητος, για τους καταναλωτές. Τουλάχιστον, ας είναι εύκολα προσβάσιμος, σε όσους μπορούν να κατανοήσουν την ορολογία.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρενέβη, με επιστολή του, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος απάντησε: "Η σύνθεση των προϊόντων και οι τυχόν προφυλάξεις δεν θα πρέπει να καλύπτονται από πρόσθετα αυτοκόλλητα, που αναγράφουν τιμές ή άλλες πληροφορίες". Ο Ε.Ο.Φ. απέστειλε έγγραφο, προς τους υπεύθυνους κυκλοφορίας ελληνικών προϊόντων, κάνοντας ανάλογες συστάσεις.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμβουλεύει όλους τους καταναλωτές να μην αγοράζουν κανένα καλλυντικό, που "κρύβει" τα συστατικά του. Μόνον η απόρριψη θα συνετίσει τους "κακούς" προμηθευτές.

Συστατικά/σύσταση
Η Οδηγία 76/768/27.7.76 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) ΓΠ. 132979/7.1.2005 και οι επόμενες τροποποιήσεις τους καθορίζουν τα συστατικά, τα οποία απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν, σε καλλυντικά, τα συστατικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε ποσότητες, κάτω από συγκεκριμένα όρια και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τις χρωστικές ουσίες, που επιτρέπεται να περιέχονται, τα συντηρητικά, που μπορούν να περιέχονται, τα φίλτρα UV ακτινοβολίας, που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, στα καλλυντικά.

Πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο να διαβάσουμε τα συστατικά, που περιέχουν τα καλλυντικά μας και να τα ψάξουμε στα παραρτήματα της νομοθεσίας. Στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ, περιλαμβάνονται οι ουσίες, που απαγορεύεται να περιέχονται, στα καλλυντικά. Στο παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ, περιλαμβάνονται οι ουσίες, που δεν επιτρέπεται να περιέχονται, στα καλλυντικά πέραν των προβλεπόμενων ορίων και περιορισμών. Κάποιες από αυτές απαγορεύεται, εντελώς να περιέχονται, σε συγκεκριμένα καλλυντικά (π.χ. καλλυντικά, για παιδιά κάτω των 3 ετών). Στο παράρτημα αυτό μπορούμε να βρούμε, σε ποια συγκεκριμένα καλλυντικά, απαγορεύονται αυτές οι ουσίες, καθώς και προειδοποιήσεις, που πρέπει να αναγράφονται, στη σήμανση των καλλυντικών, στα οποία επιτρέπεται να περιέχονται και συμβουλές, για την περίπτωση, που αυτά τα καλλυντικά έρθουν, σε επαφή, με ευαίσθητα όργανα του σώματος μας, π.χ. μάτια. Στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος αυτού, περιέχονται οι ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται, προς το παρόν, στα καλλυντικά. Αυτό συμβαίνει, γιατί για αυτές τις ουσίες υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι επικίνδυνες, για την υγεία των καταναλωτών και συνεχίζονται οι επιστημονικές έρευνες, για την τελική τους αξιολόγηση.

Στο παράρτημα IV της ΚΥΑ περιλαμβάνονται οι χρωστικές ύλες, που μπορούν να περιέχουν τα καλλυντικά. Στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος αυτού, περιλαμβάνονται οι χρωστικές ύλες, που μπορούν να περιέχουν τα καλλυντικά, προς το παρόν. Στο παράρτημα VI της ΚΥΑ περιλαμβάνονται συντηρητικά, που μπορούν να περιέχουν τα καλλυντικά, τα αποδεκτά όρια τους, προϊόντα στα οποία απαγορεύονται, εντελώς, αυτά τα συντηρητικά (π.χ. παιδικά καλλυντικά), προειδοποιήσεις και συμβουλές, για την περίπτωση, που έρθουν, σε επαφή τα καλλυντικά, που τα περιέχουν, με ευαίσθητα μέρη του σώματος (π.χ. στόμα).

Η ΚΥΑ αυτή έχει τροποποιηθεί πολλές φορές, μέχρι σήμερα. Για να βρούμε όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, μέχρι σήμερα, ας επισκεφτούμε την ιστοσελίδα: http://www.psvak.gr/gr/page5a.html.  Σημαντικό είναι να διαβάσουμε με προσοχή τα άρθρα "Το καθημερινό μας κοκτέιλ χημικών στο σπίτι μας" και "Για ένα όμορφο και υγιεινό χαμόγελο" στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Νομοθεσία για τις δοκιμές σε ζώα
Η νομοθεσία απαγορεύει τις δοκιμές καλλυντικών, σε ζώα. Συγκεκριμένα απαγορεύεται:
 • Η δοκιμή έτοιμων καλλυντικών, ή συστατικών τους, σε ζώα,
 • Η κυκλοφορία, στην αγορά, ή η διαφήμιση καλλυντικών, που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.

Η δοκιμή έτοιμων καλλυντικών, σε ζώα, έχει απαγορευτεί, από την 11η Σεπτεμβρίου 2004. Η απαγόρευση των δοκιμών των συστατικών, σε ζώα, εφαρμόστηκε, σταδιακά, με τελική ημερομηνία την 11η Μαρτίου 2009, καθώς υιοθετούνταν άλλες εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμών. Με τον ίδιο τρόπο και με τις ίδιες τελικές ημερομηνίες, εφαρμόστηκε και η απαγόρευση της προώθησης (διαφήμισης), στην αγορά, καλλυντικών, που δοκιμάζονται, σε ζώα, εκτός από καλλυντικά, που ελέγχονται, για τοξικότητα, που προέρχεται, από επαναλαμβανόμενη χρήση, για τοξικότητα, στο αναπαραγωγικό σύστημα και για τοξικοκινητικές ιδιότητες, των οποίων η προώθηση θα απαγορευτεί, στις 11 Μαρτίου 2013.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έγκρισης Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) ενέκρινε νέες δοκιμές, οι οποίες διενεργούνται in vitro και οι οποίες αντικαθιστούν τις δοκιμές, σε κουνέλια, που χρησιμοποιούνταν, μέχρι πριν λίγα χρόνια, για να ελεγχθεί η ευαισθησία των ματιών και του δέρματος, σε καλλυντικά, όπως make - up, κρέμες προσώπου, ή υγρό καθαρισμού προσώπου. Για τις δοκιμές, χρησιμοποιούνται, πλέον, καλλιέργειες κυττάρων, οι οποίες προσομοιάζουν, με το ανθρώπινο δέρμα. Με την αντικατάσταση των δοκιμών σε ζώα, από τις νέες μεθόδους ελέγχου των καλλυντικών, χιλιάδες ζώα - πειραματόζωα σώθηκαν.

Ισχυρισμοί στα καλλυντικά
"Με το πρώτο βούρτσισμα, με την οδοντόκρεμα ΧΧΧ, αποκτάτε κάτασπρα δόντια". "Η κρέμα προσώπου αντιγήρανσης ΧΧΧ εξασφαλίζει, μετά από 4 εβδομάδες 98% απαλότερο δέρμα, 96% λιγότερες ρυτίδες". "Με το πρόγραμμα περιποίησης προσώπου ΧΧΧ, σε 4 εβδομάδες, ο λαιμός ανασηκώνεται, το πρόσωπο και το περίγραμμα ανασχηματίζονται". "Το αποσμητικό ΧΧΧ, απορροφά την κακοσμία, για μέρες ολόκληρες".

Πιστεύουμε αυτούς τους ισχυρισμούς και αγοράζουμε τα προϊόντα και μάλιστα, πληρώνουμε, ίσως και κάτι παραπάνω.

Όμως:
 • Η οδοντόκρεμα, που κάνει τα δόντια κάτασπρα, με το πρώτο βούρτσισμα, σε κάποιο σημείο της συσκευασίας, με μικρά γράμματα, αναφέρει ότι το αποτέλεσμα διαρκεί λίγα μόνο λεπτά, μετά το βούρτσισμα.
 • Η κρέμα αντιγήρανσης έχει δοκιμαστεί μόνο σε 55 γυναίκες.
 • Το πρόγραμμα περιποίησης δεν αναφέρει καθόλου δοκιμές και περιλαμβάνει αρκετά προϊόντα (κρέμες, λοσιόν κ.τ.λ.), που κοστίζουν ακριβά.
 • Το αποσμητικό περιέχει νανοϋλικά και δε γνωρίζουμε τις επιπτώσεις του, στον ανθρώπινο οργανισμό.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει θεσπίσει κάποιους κανόνες, για τους ισχυρισμούς, στα καλλυντικά. Απαιτούνται αυστηρά κριτήρια, για τη διαπίστωση της αλήθειας των ισχυρισμών.

Βασικές αρχές, λοιπόν:
 • Δεν εμπιστευόμαστε τους ισχυρισμούς, στα καλλυντικά και δεν κάνουμε τις επιλογές μας, με βάση αυτούς τους ισχυρισμούς.
 • Μετά τον ισχυρισμό (είτε αυτός αναγράφεται, στη συσκευασία του καλλυντικού, είτε σε έντυπη διαφήμιση, είτε σε τηλεοπτική), υπάρχει ένας αστερίσκος, που παραπέμπει, σε εξηγήσεις, για τον ισχυρισμό. Στις συσκευασίες, και στις έντυπες διαφημίσεις υπάρχουν, σε κάποιο σημείο, επεξηγήσεις, με πολύ μικρά γράμματα. Διαβάζουμε, προσεκτικά, όλες τις επεξηγήσεις. Έτσι, βλέπουμε ότι η κρέμα, που μας κάνει 50 χρόνια νεότερες, έχει δοκιμαστεί, μόνο σε 50 γυναίκες. Στις τηλεοπτικές διαφημίσεις υπάρχει συνήθως μια "μπάρα, που τρέχει γρήγορα", στο κάτω μέρος της οθόνης. Στη μπάρα αυτή, υπάρχουν οι επεξηγήσεις.
 • Πριν πιστέψουμε έναν ισχυρισμό, διαβάζουμε οπωσδήποτε τις επεξηγήσεις, όσο μικρά και αν είναι τα γράμματα, όσο γρήγορα και αν τρέχει η μπάρα.
Χρήσιμες Συμβουλές
 • Δεν πρέπει να οδηγούμε και να βάζουμε καλλυντικά. Αυτό, όχι μόνον κάνει την οδήγηση επικίνδυνη, αλλά σε περίπτωση γρατσουνίσματος του βολβού του ματιού, μπορεί να μολυνθεί το τραύμα και να οδηγήσει ακόμη και σε τύφλωση.
 • Δε μοιραζόμαστε τα καλλυντικά μας. Πάντα, χρησιμοποιούμε καινούριο εργαλείο (βουρτσάκι, σφουγγαράκι, βαμβάκι, κ.λπ.), όταν δοκιμάζουμε προϊόντα, σε καταστήματα καλλυντικών. Επιμένουμε οι πωλήτριες να καθαρίζουν τα καπάκια των συσκευασιών και τα χέρια τους, με οινόπνευμα, πριν χρησιμοποιήσουν τα καλλυντικά, στο δέρμα μας. Πολλές φορές, όταν η πωλήτρια μας μακιγιάρει, ακουμπάει τα εργαλεία του μακιγιάζ, στο καπάκι των συσκευασιών. Έτσι, μεταφέρονται βακτήρια, από το πρόσωπό μας, στο καπάκι και από το καπάκι, στο πρόσωπο του επόμενου πελάτη. 
 • Δεν προσθέτουμε υγρό, σε ένα προϊόν, για να επαναφέρουμε την αρχική πυκνότητά του. Προσθέτοντας άλλα υγρά είναι πιθανόν, είτε να εισαχθούν βακτήρια, είτε αυτά να αναπτυχθούν, ανεξέλεγκτα. 
 • Σταματάμε, αμέσως, να χρησιμοποιούμε κάθε προϊόν, το οποίο μας προκαλεί αλλεργική αντίδραση. 
 • Πετάμε τα καλλυντικά, αν αλλάξει το χρώμα τους ή η μυρωδιά τους. Τα συντηρητικά των καλλυντικών αλλοιώνονται, με το χρόνο και ίσως να μην μπορούν να καταπολεμήσουν τυχόν βακτήρια. 
 • Εάν παρουσιαστεί κάποια μόλυνση, δε χρησιμοποιούμε κανένα μακιγιάζ και πετάμε όλα τα προϊόντα, που χρησιμοποιούσαμε, όταν πρωτοεμφανίστηκε. 
 • Διατηρούμε τα καλλυντικά, μακριά από τον ήλιο. Το φως και η ζέστη μπορεί να αλλοιώσουν τα συντηρητικά, που περιέχονται σ' αυτά. 
 • Διατηρούμε τις συσκευασίες των καλλυντικών καλά κλειστές, όταν δεν κάνουμε χρήση. 
 • Δε χρησιμοποιούμε προϊόντα ομορφιάς, σε σπρέι, κοντά σε φωτιά, ή ενώ καπνίζουμε, γιατί μπορεί να υπάρξει ανάφλεξη. Τα σπρέι μαλλιών και οι πούδρες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, στον πνεύμονα, αν εισπνέονται, καθημερινά. 
 • Δεν αφήνουμε τα καλλυντικά μας να σκονίζονται ή να γεμίζουν βρωμιά ή χώμα. Διατηρούμε τις συσκευασίες καθαρές. 
 • Τα καλλυντικά πρέπει να φυλάσσονται, σε θερμοκρασίες δωματίου. Τα καλλυντικά, που παραμένουν, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε ζεστά αυτοκίνητα, για παράδειγμα, είναι πιο ευαίσθητα, στην αλλοίωση των συντηρητικών τους. 
 • Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να διατηρούμε τα καλλυντικά, μακριά από παιδιά, καθώς αρκετές εκθέσεις έχουν συνδέσει τα καλλυντικά, με δηλητηριάσεις μικρών παιδιών.
 • Ανάμεσα στα καλλυντικά, που, πιθανόν, έχουν μια ιδιαίτερα μικρή διάρκεια ζωής, είναι σίγουρα όλα τα "φυσικά προϊόντα", που περιέχουν φυτικές ουσίες. Οι καταναλωτές πρέπει, απαραίτητα, να λαμβάνουμε, υπόψη μας, τον αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης βακτηρίων, σε προϊόντα, που περιέχουν φυσικά συντηρητικά, ή σε αυτά, που δεν περιέχουν καθόλου συντηρητικά. Οι ημερομηνίες λήξης είναι, απλά, "ενδεικτικές" και ένα προϊόν μπορεί να καταστεί ανασφαλές, πολύ πριν την ημερομηνία λήξης του, αν το προϊόν δεν έχει διατηρηθεί, σωστά. Προϊόντα, που διατηρούνται, σε ιδανικές συνθήκες, μπορεί να παραμείνουν κατάλληλα, για χρήση, ακόμα και μετά την ημερομηνία λήξης.
 • Δε χρησιμοποιούμε το αντηλιακό, που μας περίσσεψε, από το προηγούμενο καλοκαίρι, έστω και αν δεν έχει περάσει η περίοδος διατηρησιμότητας, από την ημερομηνία, που ανοίξαμε τη συσκευασία. Τα αντηλιακά εκτίθενται, για ώρες, στον ήλιο και σε υψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, πετάμε, ό,τι δε χρησιμοποιήσαμε, στο τέλος του καλοκαιριού.