Παρατηρητήρια τιμών

Παρατηρητήριο Τιμών
Εδώ, μπορείτε να βρείτε και να συγκρίνετε τιμές, για πάνω απο 1500 προϊόντα σε 1000 σημεία πώλησης.
 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων 
Εδώ, ψάξτε για πρατήρια, διευθύνσεις, καύσιμα και τιμές σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
 
Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων 

Παρατηρητήριο Διδάκτρων
 
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. Α.Ε.)