Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές για την πώληση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα

Όσοι θελήσουμε να πουλήσουμε κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα, από πολύτιμα μέταλλα, πρέπει να ακολουθήσουμε, πριν προβούμε σε συναλλαγή, τα ακόλουθα βήματα:

1ο βήμα: Εκτίμηση της αξίας του κοσμήματος 
Οι καταναλωτές πρέπει να:
 • Ζυγίζουμε τα αντικείμενα, στο σπίτι μας και να σημειώνουμε την περιεκτικότητά τους, σε πολύτιμο μέταλλο, όπως αυτή αναγράφεται, πάνω σε αυτά.
 • Ενημερωνόμαστε, για την τρέχουσα τιμή πώλησης του χρυσού ή άλλου πολύτιμου μετάλλου και κάνουμε έναν πρόχειρο υπολογισμό της αξίας των αντικειμένων. Ένα κόσμημα δεν αποτελείται, μόνο από πολύτιμο μέταλλο π.χ. χρυσό, αλλά η καθαρή περιεκτικότητά του, σε πολύτιμο μέταλλο, είναι ένα μόνο ποσοστό του συνολικού βάρους. Η περιεκτικότητα εξαρτάται, από τον τίτλο του (περιεκτικότητα του κοσμήματος, σε πολύτιμο μέταλλο εκφρασμένη, σε χιλιοστά). 
 • Προβαίνουμε, σε εκτίμηση της αξίας των αντικειμένων, απευθυνόμενοι, σε αξιόπιστες εταιρείες, που να εγγυώνται τη μέγιστη ακρίβεια, στην εκτίμηση χρυσού ή άλλων πολύτιμων μετάλλων.
 • Έχουμε υπόψη μας ότι το Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας, που είναι φορέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με κύριο σκοπό τη στήριξη και την προαγωγή της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας, παρέχει υπηρεσίες εκτίμησης πολύτιμων μετάλλων και σε καταναλωτές.
2ο βήμα: Επιλογή επιχείρησης 
Οι καταναλωτές πρέπει να: 
 • Είμαστε επιφυλακτικοί, απέναντι σε διαφημιστικές καταχωρήσεις και φυλλάδια, που υπόσχονται ιδιαίτερα υψηλές τιμές αγοράς πολύτιμων μετάλλων.
 • Απευθυνόμαστε, μόνο σε επιχειρήσεις, που κατέχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.
 • Αποφεύγουμε επιχειρήσεις, που δεν έχουν, ως αποκλειστική ενασχόληση, την αγορά πολύτιμων μετάλλων.
 • Ερευνούμε και συγκρίνουμε τις τιμές, που προσφέρονται, από τις διάφορες επιχειρήσεις αγοράς πολύτιμων μετάλλων.
 • Ερευνούμε, με βάση ποιο κριτήριο γίνεται η αγορά, από την επιχείρηση, δηλαδή εάν αγοράζει τα αντικείμενα, με κριτήριο την περιεκτικότητά τους, σε χρυσό, ή άλλο πολύτιμο μέταλλο, ή με κριτήριο την εμπορική αξία τους, η οποία μπορεί να καθορίζεται και από παράγοντες, όπως η παλαιότητα, η μοναδικότητα και η αισθητική. 
 • Μεριμνούμε, για την παραλαβή των απαραίτητων παραστατικών στοιχείων (συμβόλαιο αγοραπωλησίας, αποδείξεις κ.λ.π.). 
Ιδίως, κατά την πώληση αντικειμένων, από πολύτιμα μέταλλα, μέσω διαδικτύου, οι καταναλωτές πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ίσως, είναι καλύτερο να αποφεύγουμε τέτοιες μεθόδους πώλησης. Αν, όμως, θέλουμε οπωσδήποτε, να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο, τότε, ας γνωρίζουμε:
 • Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο τηλέφωνο 1520, ενημερώνει τους καταναλωτές, για το αν η επιχείρηση, στην οποία επιθυμούμε να απευθυνθούμε, είναι καταγεγραμμένη, στο μητρώο προμηθευτών, που συνάπτουν συμβάσεις, από απόσταση, όπως είναι υποχρεωμένη από το νόμο και το οποίο τηρείται, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
 • Στην ιστοσελίδα, πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία, η διεύθυνση και το σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας, με την επιχείρηση (όταν υπάρχει, ως σημείο επαφής, μόνο αριθμός κινητού τηλεφώνου, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί), ή η ειδική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών και η ηλεκτρονική διεύθυνση. 
 • Επικοινωνούμε, πρώτα τηλεφωνικά ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την επιχείρηση, για να εκτιμήσουμε, κατά το δυνατόν, τη σοβαρότητά της.
 • Πριν τη συναλλαγή ενημερωνόμαστε, για τους ακριβείς όρους και τις προϋποθέσεις, που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, κατά την αγορά των πολύτιμων αντικειμένων.
 • Σύμφωνα με το ν.2251/94 "Προστασία καταναλωτών", σε περίπτωση που οι καταναλωτές αλλάξουν γνώμη και θέλουν να ανακτήσουν τα αντικείμενά τους, έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης και ματαίωσης της συναλλαγής, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, από την παραλαβή του χρηματικού ποσού συναλλαγής. 
Η κρίση μας οδηγεί, πολλές φορές, στο να ρευστοποιούμε πολύτιμα αντικείμενα. Ας είμαστε προσεχτικοί.