Πνιγόμαστε στο πλαστικό! Αλλά δεν ξέρουμε πως θα γλιτώσουμε! Η κατανάλωση πλαστικού μπορεί όχι μόνο να μειωθεί αλλά ακόμη και να μηδενισθεί, αλλάζοντας κάποιες καθημερινές μας συνήθειες. Προτείνουμε, λοιπόν, 8 τρόπους για να ξεκινήσουμε:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το πακέτο μέτρων «Οικολογική σχεδίαση», που θα βελτιώσει πέντε είδη προϊόντων, που οι καταναλωτές έχουν στα σπίτια τους: λαμπτήρες φωτισμού, ψυγεία, οθόνες τηλεοράσεων, πλυντήρια ρούχων και πιάτων. Εκτός της βελτίωσης της ενεργειακής επάρκειας αυτών των συσκευών, οι καταναλωτές θα μπορούν να διορθώνουν ευκολότερα αυτές τις συσκευές. Ταυτόχρονα, σε κάποιες περιπτώσεις, οι συσκευές θα γίνουν ασφαλέστερες. Όμως, τα μέτρα αυτά δεν κάνουν τα κρίσιμα βήματα για να κάνουν τη διόρθωση των συσκευών πραγματικά εύκολη, όχι απλά ευκολότερη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τον Μάρτιο του 2019, την αναμόρφωση της ενεργειακής σήμανση για τους λαμπτήρες φωτισμού, τα ψυγεία, τις οθόνες τηλεοράσεων, τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων. Η BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών και η ANEC - Ευρωπαϊκή Ένωση για το συντονισμό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Πιστοποίηση, ζητούν εδώ και καιρό αυτή την αναμόρφωση, η οποία θα βοηθήσει τους καταναλωτές να συγκρίνουν πιο εύκολα την ενέργεια που καταναλώνουν οι ηλεκτρικές συσκευές.

Καθώς ετοιμαζόμαστε, για το χειμώνα, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, για τη λιανική πώληση των καυσόξυλων, πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια. Σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παραπλάνησης, ισχύουν τα εξής:

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης:

To οχτάμηνο του 2019, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 2.031 καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Με 84.759,19 ευρώ αποζημιώθηκαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. με τη μεσολάβησή μας, στις επιχειρήσεις, που τους είχαν δημιουργήσει προβλήματα, χωρίς καν να υπολογίσουμε τα ποσά, από τα οποία απαλλάχτηκαν οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές – μέλη μας με αποφάσεις Ειρηνοδικείων. Στα ποσά αυτά, δε συνυπολογίζουμε τα χρήματα, που γλιτώνουν, κάθε χρόνο, οι καταναλωτές, από το χαράτσι της Χαλκιδικής, που υπολογίζονται, σε 3.000.000 ευρώ, ανά έτος.

Η ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων – καταγγελιών είναι:

A/A

Κατηγορία

 

Αριθμός

Ποσοστό

1

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

 

750

36,93

 

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών ταχυδρομικών υπηρεσιών

543

 

 

 

Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας

144

 

 

 

Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος

42

 

 

 

Φυσικό Αέριο

9

 

 

 

Πάροχοι νερού

12

 

 

2

Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις

 

231

11,37

3

Πωλήσεις από απόσταση/εκτός εμπορικού καταστήματος

 

183

9,01

4

Τουριστικές υπηρεσίες

 

144

7,09

5

Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

 

126

6,20

6

Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ

 

72

3,55

7

Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 

63

3,10

8

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

 

60

2,95

9

Κακή παροχή από ελεύθερους επαγγελματίες

 

60

2,95

10

Λοιπές καταγγελίες

 

51

2,51

11

Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών

 

42

2,07

12

Ινστιτούτα - Γυμναστήρια

 

42

2,07

13

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

39

1,92

14

Ακατάλληλα τρόφιμα

 

39

1,92

15

Ενοίκια - Κοινόχρηστα

 

27

1,33

16

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ιδ. Ζωής

 

24

1,18

17

Προκαταβολές

 

24

1,18

18

Εισπρακτικές εταιρίες

 

15

0,74

19

Νοθεία - Κλοπή καυσίμων

 

9

0,44

20

Φάρμακα - υγεία

 

9

0,44

21

Σούπερ Μάρκετ

 

9

0,44

22

Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)

 

6

0,30

23

Εκπτώσεις

 

6

0,30

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

2.031

100,00

 

Μέσα στο πρώτο οχτάμηνο του 2019, δεχτήκαμε 462 καταγγελίες, 1.170 παράπονα, 399 ερωτήματα καταναλωτών.

Το σύνολο σχεδόν των καταγγελιών λύθηκε, προς όφελος των Καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ. στους προμηθευτές. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι, ίσως, η μόνη Ένωση Καταναλωτών, η οποία παρεμβαίνει, στους προμηθευτές και διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι προμηθευτές, που παραβαίνουν τους κανόνες, στις συναλλαγές τους, με τους καταναλωτές, υποχρεώνονται να εφαρμόσουν, στην πράξη, το δικαίωμα, για αποζημίωση των καταναλωτών, μετά από την παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 84.759,19 ευρώ. Αναλυτικά από:

• Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 43.747,27 ευρώ
• Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 14.479,65 ευρώ
• Αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων: 9.278,58 ευρώ
• Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 6.600,00 ευρώ
• Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 5.928,99 ευρώ
• Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 1.466,70 ευρώ
• Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 1.200,00 ευρώ
• Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 1.188,00 ευρώ
• Επιστροφές προκαταβολών: 600,00 ευρώ
• Αποζημιώσεις, από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας: 150,00 ευρώ
• Αποζημιώσεις, από λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 120,00 ευρώ

Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών – παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Όμως, η δύναμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. πηγάζει, από τη συμμετοχή των μελών του και τις συνδρομές τους. Θα θέλαμε να μπορούμε να εξυπηρετούμε όλους τους καταναλωτές, στη χώρα μας, αλλά αυτό είναι αδύνατο με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους καταναλωτές, να γίνουν μέλη, στο ΚΕ.Π.ΚΑ. να στηρίξουν την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ., ώστε να μπορούν να απευθύνονται, σε αυτό και να δικαιώνονται, όχι μόνον, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη προσφορά του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους καταναλωτές είναι η δράση του, για δημιουργία, συμπλήρωση ή διόρθωση νομοθεσίας ή αποφάσεων, που μας αφορούν. Επίσης, ζητούμε, από τους καταναλωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα, με τις αγορές ή τις συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι Καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Ας γίνουμε όλοι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.
Ας δυναμώσουμε τη φωνή μας.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.