Καταναλωτικά Πρότυπα και Διατροφή

Το 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης,
προσκάλεσε το ΚΕ.Π.ΚΑ.
σήμερα, Δευτέρα 22 Απριλίου 2013  και ώρα 12.30 π.μ.,
στο χώρο του σχολείου (Παπάφη 130Α, Θεσσαλονίκη).

Ο κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης,
Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.
θα ενημερώσει και θα συζητήσει με τους μαθητές για τα
«Καταναλωτικά Πρότυπα»
και
Η κ. Ευαγγελία Κεκελέκη,
Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ.,
Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς,
Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.
θα ενημερώσει και θα συζητήσει με τους μαθητές για τη
«Διατροφή».