Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε γίνει μάρτυρες ενός «θεάτρου του παραλόγου», με τις ελληνικές τράπεζες να επιβάλλουν νέες χρεώσεις και να αυξάνουν τις ήδη υφιστάμενες χρεώσεις τους, παράλογα και όλες μαζί, σε βάρος των καταναλωτών, την κυβέρνηση να παρεμβαίνει, για να ακυρώσει τις αυξήσεις και τις τράπεζες να υπερηφανεύονται, ότι «θυσιάζονται» για τους καταναλωτές, καταργώντας ελάχιστες από τις νέες χρεώσεις ή/και αυξήσεις ήδη υφιστάμενων χρεώσεων.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών θέλει να υπενθυμίσει στις τράπεζες:

Καλούμε τις τράπεζες να ακυρώσουν όλες τις νέες χρεώσεις
καθώς και όλες τις αυξήσεις των παλιών χρεώσεων.