Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών έχει γίνει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, αποδέκτης πολλών παραπόνων καταναλωτών, που αφορούν τις χρεώσεις Υ.Κ.Ω. και ΕΤΜΕΑΡ. Για το λόγο αυτό απέστειλε στις 28 Μαρτίου 2918, την παρακάτω επιστολή, στην Ρ.Α.Ε. – Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, την οποία κοινοποίησε και στους κ. Ιωάννη Δραγασάκη, Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, Συνήγορο του Καταναλωτή, κ. Δημήτριο Αυλωνίτη, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στον κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η.

«Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών έχει γίνει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, αποδέκτης πολλών παραπόνων καταναλωτών, που αφορούν τις χρεώσεις Υ.Κ.Ω. και ΕΤΜΕΑΡ. Οι καταναλωτές, ειδικά όσοι έχουν νυχτερινό τιμολόγιο για θέρμανση, παραπονιούνται ότι οι νέες τιμές, που εφαρμόζονται, από την 1η Ιανουαρίου 2018, είναι υπερβολικά υψηλές και απαράδεκτα, επιβαρυντικές. Συγκεκριμένα καταγγέλλουν:

Θέλουμε να επισημάνουμε:

Κύριοι,
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. απαιτεί να αναλάβετε πρωτοβουλίες, για να επιλυθούν, άμεσα, τα παραπάνω προβλήματα.
Αναμένουμε μια απάντηση σας, μέχρι την 10η Απριλίου 2018.»

Σήμερα επειδή δεν λάβαμε καμία απάντηση, δημοσιοποιούμε την επιστολή μας και καλούμε τους καταναλωτές να καταγγείλουν στο ΚΕ.Π.ΚΑ., την αύξηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εξετάζει τις δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων, εναντίον της παράλογης αυτής αύξησης που δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό «χαράτσι», στο ρεύμα.