Ποια είναι τα δικαιώματά μου, στις τηλεπικοινωνίες;

te_039.jpgΣυμβάσεις
Για να γίνετε συνδρομητής, σε μια εταιρία, «υπογράφετε» μια σύμβαση. Συνήθως, η σύμβαση είναι έντυπη (προσοχή η σύμβαση μπορεί να είναι και τηλεφωνική). Το κείμενο μιας έντυπης αίτησης πρέπει να έχει κοινοποιηθεί, στην Ε.Ε.Τ.Τ. 
- Η σύμβαση πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, σε απλά ελληνικά, χωρίς διφορούμενες εκφράσεις.
- Η εταιρία οφείλει να επιλύσει όλες τις απορίες σας.
- Αν κάποιος όρος είναι διφορούμενος, τότε ερμηνεύεται, προς όφελος του καταναλωτή.
- Διαβάστε τη σύμβαση, προσεκτικά.
- Αν υπογράψετε μια σύμβαση θεωρείται ότι την έχετε διαβάσει.

Αν θελήσετε να αλλάξετε εταιρία, η προηγούμενη εταιρία σας, για ένα μήνα, πρέπει:
- Είτε να αναδρομολογεί τις κλήσεις σας, στο νέο σας αριθμό, με δική σας επιβάρυνση
- Είτε να πληροφορεί αυτούς, που σας καλούν, για το νέο σας αριθμό, χωρίς επιβάρυνση.
Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει, στην περίπτωση, φορητότητας του αριθμού σας.

Η σύμβασή σας διακόπτεται:
- Όταν εσείς το ζητήσετε. Προσοχή, όμως, γιατί υπάρχουν κάποιες συμβάσεις, για κάποιες υπηρεσίες, που προβλέπουν ελάχιστη διάρκεια σύμβασης. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, μπορείτε να διακόψετε τη σύμβασή σας, όποτε εσείς το θελήσετε.
- Εάν δεν πληρώνετε το λογαριασμό σας. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία:
    - Πρέπει να σας ειδοποιήσει, γραπτά
   - 15 μέρες, μετά τη γραπτή ειδοποίηση, μπορεί να διακόψει, προσωρινά, τη σύνδεσή σας. Αυτό σημαίνει ότι, για 60 μέρες, μπορείτε μόνο να λαμβάνετε κλήσεις και να κάνετε κλήσεις επείγουσας ανάγκης ή δωρεάν κλήσεις.
   - Μετά τις 60 μέρες, σας ενημερώνει, πάλι γραπτά, ότι μπορεί να διακόψει τη σύνδεσή σας, οριστικά, δηλαδή δε θα έχετε καθόλου τηλέφωνο.

Δικαιούστε αποζημίωση εάν:
- Υποστείτε ζημιά, από βλάβη ή διακοπή σύνδεσης, για την οποία ευθύνεται η εταιρία.
Καταχρηστικοί όροι: Αν κάποιοι όροι, στη σύμβασή σας, είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, για τους καταναλωτές ή έρχονται, σε αντίθεση, με τη νομοθεσία, οι όροι αυτοί είναι άκυροι.
- Αν, στη σύμβαση, αναγράφεται ότι η εταιρία μπορεί, χωρίς έγγραφη προειδοποίηση, να διακόψει τη σύνδεσή σας, εάν καθυστερήσετε να πληρώσετε λογαριασμό, ο όρος είναι άκυρος. Ο λογαριασμός δε θεωρείται έγγραφη προειδοποίηση.
- Αν, στη σύμβασή σας, αναγράφεται ότι δεν έχετε δικαίωμα αποζημίωσης, ο όρος είναι άκυρος.
- Αν, στη σύμβασή σας, περιλαμβάνεται όρος, που σας απαγορεύει να διακόψετε τη σύμβασή σας, πριν λήξει η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης, όταν η εταιρία αυξήσει τις τιμές της, ο όρος είναι άκυρος.
- Αν, στη σύμβασή σας, περιλαμβάνεται όρος, ο οποίος έχει κριθεί άκυρος, από τα δικαστήρια.

Τι πρέπει να πληρώνω;

Όλα όσα πληρώνουμε, σε μια εταιρία, πρέπει να αναγράφονται, στη σύμβασή μας. Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθορίζουν, ελεύθερα τις τιμές τους. Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο Ο.Τ.Ε. και μόνο για τη σταθερή τηλεφωνία, γιατί η σταθερή τηλεφωνία αποτελεί καθολική υπηρεσία και ο Ο.Τ.Ε., επειδή έχει σημαντική ισχύ, στην αγορά, έχει οριστεί πάροχος της καθολικής υπηρεσίας. Έτσι, οι τιμές του Ο.Τ.Ε., για τη σταθερή τηλεφωνία, εγκρίνονται, από την Ε.Ε.Τ.Τ.

Εγγυήσεις: Για κάποιες ειδικές υπηρεσίες (διεθνής περιαγωγή κλήσεων), υπάρχει περίπτωση η εταιρία να σας ζητήσει επιπλέον εγγυήσεις (εξόφληση λογαριασμών, μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέσω λογαριασμού, κατάθεση κάποιου ποσού, ως εγγύηση κ.λπ.). Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να επιστρέφονται (εφόσον είναι μετρητά), στους καταναλωτές, μετά το πέρας της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (επιστροφή από το εξωτερικό).

Χρεώσεις κλήσεων: Οι χρεώσεις, για τις κλήσεις, που πραγματοποιείτε διαφέρουν, σημαντικά.
· Άλλη είναι η χρέωση, όταν καλείτε συνδρομητή ίδιας εταιρίας και άλλη, όταν καλείτε συνδρομητή άλλης εταιρίας. Με την εφαρμογή της φορητότητας των αριθμών, δε μπορείτε, από τον αριθμό, να αναγνωρίσετε και την εταιρία. Φροντίστε να μάθετε τις διαφορές, στις τιμές, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τους λογαριασμούς σας.

‘Όταν βρίσκεστε, στο εξωτερικό, χρεώνεστε και όταν δέχεστε κλήση.

Λογαριασμοί: Μπορείτε να ζητήσετε, χωρίς χρέωση, από την εταιρία σας, να σας αποστέλλει αναλυτικό λογαριασμό. Ο λογαριασμός αυτός πρέπει να περιέχει:
- Τον καλούμενο αριθμό
- Την ημερομηνία κλήσης
- Την ώρα έναρξης της κλήσης
- Τη διάρκεια της κλήσης
- Τη χρέωση

Ο αναλυτικός λογαριασμός περιλαμβάνει κλήσεις, που στοιχίζουν πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. Εάν θελήσετε περισσότερα στοιχεία, από αυτά, που περιλαμβάνονται, στον αναλυτικό σας λογαριασμό, τότε θα χρεωθείτε, επιπλέον.

Αυξήσεις τιμών: Οι εταιρίες μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις τιμές τους. Η σύμβασή σας, όμως, πρέπει να αναφέρει, ξεκάθαρα, τους όρους και τις προϋποθέσεις, για οποιαδήποτε αύξηση τιμών. Οι αυξήσεις:
- Ισχύουν, μετά από 30 ή 45 μέρες (εξαρτάται από την εταιρία), από τη δημόσια ανακοίνωσή τους
- Δεν επιβάλλονται, αναδρομικά.

Εάν η αύξηση είναι ασύμφορη, μπορείτε να διακόψετε τη σύμβασή σας, ακόμα και πριν λήξει η ελάχιστη διάρκειά της.

Προσωπικά δεδομένα: Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται, από τη σχετική νομοθεσία:
Οι τηλεφωνικοί κατάλογοι πρέπει να περιλαμβάνουν μόνον τα απαραίτητα, για την αναγνώριση του συνδρομητή, στοιχεία:
- Όνομα
- Επώνυμο
- Πατρώνυμο
- Διεύθυνση

Ο συνδρομητής μπορεί να ζητήσει:
- Να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο
- Να μην καταγραφούν τα στοιχεία του, στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Να παραλείπεται, εν μέρει, η διεύθυνσή του
- Να μην αναφέρεται το φύλο του, εφόσον είναι γλωσσικά εφικτό
- Να μη χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του, για διαφημίσεις
- Να μην φαίνονται, στο λογαριασμό του ή στα αρχεία της εταιρίας, τα τρία τελευταία ψηφία των αριθμών, που έχει καλέσει
- Να διαγράφονται όλα τα στοιχεία κλήσεων, μετά την αποστολή του λογαριασμού

Η εταιρία επιτρέπεται να τηρεί και να επεξεργάζεται μόνον τα στοιχεία των καταναλωτών, που της είναι απαραίτητα, για την έκδοση και είσπραξη των λογαριασμών και μάλιστα αυτά τα στοιχεία τηρούνται, μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

Απόρρητο επικοινωνίας: Το περιεχόμενο των επικοινωνιών σας είναι απόρρητο, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών έχει θεσμοθετηθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Απορρήτου Επικοινωνιών. Με βάση τη νομοθεσία, απαγορεύεται, στις εταιρίες παρόχους να:
- Παρεμβαίνουν, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας
- Ακούν, καταγράφουν, μαγνητοφωνούν, αποκαλύπτουν ή αναμεταδίδουν το περιεχόμενο οποιασδήποτε επικοινωνίας.

Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2008