Δύο νέες αρνητικές πρωτιές για τη ΔΕΗ ΑΕ βάσει της νέας έκθεσης της WWF

en_003.jpgΔύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, στον Άγιο Δημήτριο και στην Καρδιά της Κοζάνης, κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις, ανάμεσα στις "30 βρώμικες επιχειρήσεις" της Ευρώπης. Αυτό προέκυψε, από τη νέα έκθεση της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, η οποία καταδεικνύει τα λιγότερο αποδοτικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με τις μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), στα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2006, οι "30 βρώμικες" ήταν υπεύθυνες, για την έκλυση 393 εκατομμυρίων τόνων CO2, ποσότητα, η οποία ισούται, με το 10% όλων των εκπομπών CO2 της Ευρώπης. Οι πλέον "βρώμικες" μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στηρίζουν την παραγωγή ενέργειας, στο γαιάνθρακα, με τις 10 πρώτες να χρησιμοποιούν λιγνίτη, ένα ορυκτό καύσιμο, ιδιαίτερα υψηλής έντασης, σε εκπομπές CO2.

"Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι, από την πρώτη και τέταρτη θέση, που κατείχαν αυτές οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της Δ.Ε.Η., στην αντίστοιχη έκθεση του 2005, σήμερα, επιδεικνύουν ακόμα χειρότερες επιδόσεις", τονίζει ο κ. Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς. "Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, θα πρέπει να εγκαταλείψει το βρώμικο γαιάνθρακα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να επενδύσει, σε καθαρές τεχνολογίες. Είναι παράλογο να προγραμματίζονται, συγχρόνως, νέοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, από λιγνίτη, στη χώρα μας", συνεχίζει ο κ. Καραβέλλας.

Καθώς οι εκπομπές CO2 θεωρούνται η κύρια αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των καταστρεπτικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, είναι πολύ σημαντικό τα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, να προχωρήσουν, σε ουσιαστικές μειώσεις εκπομπών, μέσα από επενδύσεις, σε καθαρές και πιο αποδοτικές τεχνολογίες. Ένα ισχυρότερο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών βοηθά, προς αυτή την κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μείωση των εκπομπών της, έως και 30%, μέχρι το 2021.

Η ιεράρχηση του WWF έγινε, με βάση την ανάλυση στοιχείων του 2006, τα οποία συμπεριλαμβάνονται, στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Εκπομπών, που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση έλαβε υπόψη της τις απόλυτες εκπομπές CO2 των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, στις Ευρωπαϊκές χώρες (εκατομμύρια τόνους CO2 το χρόνο) και ιεράρχησε τις 30 μεγαλύτερες μονάδες, από πλευράς εκπομπών, σύμφωνα με την απόδοσή τους (γραμμάρια CO2, ανά κιλοβατώρα). Οι περισσότερες από τις "βρώμικες 30" βρίσκονται, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (η κάθε χώρα διαθέτει από 10 μονάδες) και ακολουθεί η Πολωνία (4 μονάδες). Από τις 30 πλέον ρυπογόνες μονάδες, περισσότερες από τις μισές μονάδες ανήκουν στις RWE (Γερμανία), Vatttenfall (Σουηδία), EDF (Γαλλία) EON (Γερμανία).

Υποσημειώσεις:

1. Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής, που έγινε, στις Βρυξέλλες, στις 8 - 9 Μαρτίου 2007, οι ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν, σε μια μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, στην Ευρώπη, που μπορεί να φτάσει, έως και το 30%. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε, υπέρ δεσμευτικών στόχων, για 20% συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών, στη παραγωγή ενέργειας, για αντικατάσταση της βενζίνης και του ντίζελ, σε ποσοστό 10%, από περιβαλλοντικά πιστοποιημένα βιοκαύσιμα και σε έναν ενδεικτικό στόχο, για 20% εξοικονόμηση ενέργειας, μέχρι το 2020.

2. Στο ευρωπαϊκό ανεξάρτητο σύστημα καταγραφής συναλλαγών, τα στοιχεία συλλέγονται, για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών.

Το Μητρώο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm.

Επίσης χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων CoalPower5 του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Σημείωση ΚΕ.Π.ΚΑ.: Το θράσος δεν έχει όρια. Η Δ.Ε.Η. αυξάνει, προκλητικά, τις τιμές της. Είναι μονοπώλιο. Μολύνει, με το χειρότερο τρόπο το περιβάλλον. Βάζει, σε κίνδυνο, την υγεία μας. Εξαγοράζει ρύπους, στο διεθνές χρηματιστήριο ρύπων. Δε σχεδιάζει, με κοινωνική ευθύνη. Δεν προσπαθεί καν να βελτιώσει την κατάσταση. Που είναι, επιτέλους, η κυβέρνηση και ο διορισμένος από αυτή Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της Δ.Ε.Η.; Πόσο ακόμα θα συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση;