Χάρτης Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές της Δ.Ε.Η.

en_004.jpgΤο ΚΕ.Π.ΚΑ. δημοσιεύει τους Χάρτες Υποχρεώσεων (Χ.Υ.Κ.), προς τους Καταναλωτές, των Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ). Σε αυτό το τεύχος, ξεκινάμε, με το Χ.Υ.Κ. της Δ.Ε.Η. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. έχει απαιτήσει, από την Κυβέρνηση, αυτοί οι Χάρτες να μην ισχύουν μόνο, για τις ΔΕΚΟ (άλλωστε αρκετές ΔΕΚΟ έχουν πάψει, πλέον, να είναι δημόσιες επιχειρήσεις). Οι Χάρτες πρέπει να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των Καταναλωτών, με τον ίδιο τρόπο, σε όλες τις επιχειρήσεις, που παρέχουν υπηρεσίες, κοινής ωφέλειας, ανεξάρτητα, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η απαίτησή μας αυτή τεκμηριώνεται, από τα πάμπολλα προβλήματα, που έχει δημιουργήσει, στους Καταναλωτές, η απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, στη χώρα μας.

Αιτήματα καταναλωτών - Δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης

Η Δ.Ε.Η. είναι, από τις πρώτες επιχειρήσεις, που εφάρμοσαν το Χάρτη Υποχρεώσεων, προς τον καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), καθώς τον έχει εισαγάγει, από το 1997. Ο Χ.Υ.Κ. της Δ.Ε.Η. περιλαμβάνει 8 βασικές υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων αναλαμβάνονται συγκεκριμένες χρονικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση, που κάποια προθεσμία δεν τηρηθεί, η Δ.Ε.Η. καταβάλλει, στον πελάτη, το συμβολικό ποσό των 15€. Το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ εκφράζει, έμπρακτα τη δέσμευση της Δ.Ε.Η., για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, την εμπιστοσύνη, στις ικανότητες του προσωπικού της και το σεβασμό της, προς τους πελάτες της.

Εγγυημένες υπηρεσίες

1. Επέμβαση για τήξη ασφάλειας μετρητή (έως 4 ώρες)
Αν δεν έχετε ρεύμα, επειδή κάηκε η ασφάλεια του μετρητή σας, θα επέμβουμε μέσα σε 4 ώρες, εφόσον μας ειδοποιήσετε, μέσα στο ωράριο της υπηρεσίας μας.

2. Μελέτη παροχής ρεύματος (έως 15-25 ημέρες)
Αν καταθέσετε αίτηση, για νέα παροχή ρεύματος, θα κάνουμε τη μελέτη και θα σας ενημερώσουμε, για τις προϋποθέσεις, μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες (αν πρόκειται για απλή παροχή, χωρίς δίκτυο) ή μέσα σε 25 ημέρες (αν χρειάζεται κατασκευή δικτύου).

3. Κατασκευή απλής παροχής ρεύματος (έως 30 ημέρες)
Αν ζητάτε νέα παροχή ρεύματος (χωρίς να απαιτείται δίκτυο) και έχετε εκπληρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις, θα την κατασκευάσουμε, μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες.

4. Τοποθέτηση - σύνδεση μετρητή (έως 3 ημέρες)
Αν ζητάτε ηλεκτροδότηση και υπάρχει, ήδη, το καλώδιο παροχής, θα τοποθετήσουμε και θα συνδέσουμε το μετρητή, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, εφόσον έχετε εκπληρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις.

5. Απάντηση σε γραπτά αιτήματα - παράπονα (έως 10-15 ημέρες)
Αν μας στείλετε γραπτό αίτημα ή παράπονο, για τις υπηρεσίες μας, θα το εξετάσουμε, προσεκτικά και θα σας απαντήσουμε, μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες (αν δεν απαιτείται επίσκεψη, στο ακίνητο σας), ή μέσα σε 15 (όταν απαιτείται επίσκεψη).

6. Επανασύνδεση μετά από διακοπή λόγω χρέους (αυθημερόν)
Όταν η παροχή σας έχει διακοπεί, προσωρινά, λόγω χρέους, προς τη Δ.Ε.Η. και τακτοποιήσετε την οφειλή σας, θα σας συνδέσουμε την ίδια ημέρα.

7. Διακοπή - Επανασύνδεση μετά από αίτημα (έως 2 ημέρες)
Αν υποβάλλετε αίτηση, για διακοπή ή επανασύνδεση της παροχής σας (π.χ. λόγω μετακόμισης) θα τη διεκπεραιώσουμε, μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες.

8. Τήρηση συμφωνημένης συνάντησης (ραντεβού) (έως 3 ώρες)
Όταν συμφωνούμε, μαζί σας, ένα ραντεβού, για κάποια εργασία, στο ακίνητο σας, το ορίζουμε, για ένα χρονικό πλαίσιο, που δεν ξεπερνά τις 3 ώρες και το τηρούμε, με συνέπεια.

Καταβολή χρηματικού ποσού
Εάν οποιαδήποτε, από τις παραπάνω υποχρεώσεις, δεν τηρηθεί, η Δ.Ε.Η. δεσμεύεται να καταβάλει, στον πελάτη, το ποσό των 15 ευρώ, ως απόδειξη της βούλησής της να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας.

Που θα απευθυνθείτε
Στο λογαριασμό σας της Δ.Ε.Η., θα βρείτε το τηλέφωνο πληροφοριών και το τηλέφωνο βλαβών της περιοχής σας. Για τις περισσότερες εργασίες, αρκεί ένα σας τηλεφώνημα, ενώ για κάποιες άλλες, πρέπει να καταθέσετε αίτηση, στο τοπικό σας γραφείο της Δ.Ε.Η. Ο χρόνος δέσμευσης, που αναφέρεται, στον πίνακα, αφορά εργάσιμες ημέρες και μετράει, από την επόμενη εργάσιμη της ημέρας, που θα μας ειδοποιήσετε. Για τις περιπτώσεις 1 και 6, μετράει, από τη στιγμή, που θα μας ειδοποιήσετε (εφόσον αυτό γίνει μέσα στο ωράριο της υπηρεσίας μας). Αν δεν εξυπηρετηθείτε, μέσα στο χρονικό διάστημα, που αναφέρεται, στον πίνακα των εγγυημένων υπηρεσιών, συμπληρώστε την Αίτηση Καταβολής Ποσού και καταθέστε την, στο τοπικό σας Πρακτορείο Εξυπηρέτησης της Δ.Ε.Η., το αργότερο σε ένα μήνα. Το ποσό των 15€ θα πιστωθεί, στον επόμενο λογαριασμό σας ρεύματος ή θα καταβληθεί, σε μετρητά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η Δ.Ε.Η. εφαρμόζει, με συνέπεια το πρόγραμμα εγγυημένες υπηρεσίες και τηρεί, με αξιοπιστία, όλα τα δεδομένα. Τυχόν διαφωνίες επιλύονται, αρχικά, από την ιεραρχικά ανώτερη Μονάδα της Επιχείρησης και σε περίπτωση μη ικανοποίησής σας, μπορείτε να προσφύγετε, στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εμπορίου (Ν.2251/αρθ. 13). Οι εγγυημένες υπηρεσίες ισχύουν μόνο, για τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις, που αναφέρονται στον πίνακα.

Επικοινωνία
Η ενημέρωση των πελατών, σχετικά με το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή, γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού (www.dei.gr / Εξυπηρέτηση Πελατών). Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, για την εξυπηρέτηση των πελατών είναι:

Δευτέρα - Πέμπτη: 07:30 - 13:30
Παρασκευή: 07:30-13:00
Για την εξυπηρέτηση πελατών λειτουργεί, επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο πληροφόρησης πελατών Δ.Ε.Η., στο πενταψήφιο νούμερο 10500, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 7:00 το πρωί, ως τις 7:00 το βράδυ.

Πηγή: ΥΠ.ΑΝ.