Ατυχήματα από Δώρα - Παιχνίδια μέσα σε τρόφιμα

yo_010.jpgΑφορμή για αυτήν την ενημέρωση στάθηκαν δύο πρόσφατα ατυχήματα, που καταγράφηκαν, από το Κ.Ε.Π.Α. - Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, δύο αγόρια ηλικίας έξι και τεσσερισήμισι ετών, κατάπιαν μια μεταλλική μπίλια διαμέτρου 1,5 εκατ, μέρος από παιχνίδι, το οποίο υπήρχε μέσα σε μεγάλο σοκολατένιο αυγό. Και τα δύο αγόρια μεταφέρθηκαν, από τους γονείς τους, στο νοσοκομείο, όπου το αντικείμενο ανιχνεύτηκε, στο στομάχι, με ακτινογραφία. Οι παρούσες πληροφορίες προέκυψαν από το Σύστημα Καταγραφής Ατυχημάτων Εξωτερικών Ιατρείων ΣΚΑΕΙ (ΕDISS).

Αφορμή για αυτήν την ενημέρωση στάθηκαν δύο πρόσφατα ατυχήματα, που καταγράφηκαν, από το Κ.Ε.Π.Α. - Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, δύο αγόρια ηλικίας έξι και τεσσερισήμισι ετών, κατάπιαν μια μεταλλική μπίλια διαμέτρου 1,5 εκατ, μέρος από παιχνίδι, το οποίο υπήρχε μέσα σε μεγάλο σοκολατένιο αυγό. Και τα δύο αγόρια μεταφέρθηκαν, από τους γονείς τους, στο νοσοκομείο, όπου το αντικείμενο ανιχνεύτηκε, στο στομάχι, με ακτινογραφία. Οι παρούσες πληροφορίες προέκυψαν από το Σύστημα Καταγραφής Ατυχημάτων Εξωτερικών Ιατρείων ΣΚΑΕΙ (ΕDISS).

Το γεγονός θα είχε περάσει απαρατήρητο εάν ο υπεύθυνος του Κ.Ε.Π.Α. δεν ήταν ειδικά εκπαιδευμένος και ευαισθητοποιημένος, ώστε να ενημερωθεί από τους γονείς, βάσει συγκεκριμένου ερωτηματολογίου, για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Η συλλογή των δεδομένων αποτελεί ζήτημα μεγίστης σημασίας όσον αφορά αφενός την αναγνώριση του εύρους του προβλήματος και αφετέρου τη διασφάλιση ότι η βιομηχανία θα προβεί σε πιο καινοτόμες τροποποιήσεις των προϊόντων, ούτως ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα.

Τα παραπάνω ατυχήματα είναι τα πιο πρόσφατα από μια σειρά ατυχημάτων, που καταγράφει το Κ.Ε.Π.Α., από το 1996, όποτε και ξεκίνησε η προσπάθεια για υιοθέτηση πολιτικής πρόληψης ατυχημάτων, από μη βρώσιμα αντικείμενα μέσα σε τρόφιμα. Την προσπάθεια πυροδότησε σχετική επιδημιολογική μελέτη του Κ.Ε.Π.Α. Η πρωτοποριακή αυτή μελέτη εντόπισε 8 θανάτους, από μη βρώσιμα αντικείμενα που συμπεριλαμβάνονται, σε τρόφιμα, ως "Δώρο". Επίσης, κατέληξε στον υπολογισμό ότι σε διάστημα ενός έτους, ο αριθμός των εν λόγω ατυχημάτων μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να φτάσει τα 117, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα 2000.

Έκτοτε, το Κ.Ε.Π.Α. παρακολουθώντας τις σχετικές επιστημονικές και στατιστικές αναφορές, κατέγραψε συνολικά 15 ατυχήματα. Το 2003, ένα νέο θανατηφόρο ατύχημα από σοκολατένιο αυγό καταγράφηκε στην Τουρκία. Τον Οκτώβριο του 2002, το Ινστιτούτο Καταναλωτών της Σουηδίας ανέφερε ένα μη θανατηφόρο ατύχημα αγοριού ηλικίας ενάμισι έτους, το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί από τον πλαστικό κύλινδρο που περιείχε παιχνίδι μέσα σε σοκολατένιο αυγό. Το Κ.Ε.Π.Α. κατέγραψε στην Ελλάδα 4 μη θανατηφόρα ατυχήματα το 1996, 1 το 1997, δύο το 1998, τρία το 1999, 2 το 2001 και άλλο 1 το 2003. Τα συμπεράσματα της ελληνικής μελέτης επιβεβαίωσαν δυο γερμανικές μελέτες, από την Ιατρική Σχολή του Humboldt University στο Βερολίνο, μια Ισραηλινή μελέτη του Soroka Medical Center και η ποσοστιαία ανάλυση κινδύνων του Αμερικανικού Risk Analysis and Μanagement Center (RAM).

Το Κ.Ε.Π.Α. συνεργάστηκε με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για την Πρόληψη των Ατυχημάτων (European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation-ANEC, European Child Safety Alliance-ECSA, τις Ενώσεις Προστασίας Καταναλωτών, σε Γαλλία και Σουηδία κ.λπ.), με ευρωβουλευτές και βουλευτές, προκειμένου να γνωστοποιηθεί το πρόβλημα, να εδραιωθούν συμμαχίες και να προταθούν πολιτικές για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος. Επιστημονικά στοιχεία, αιτήματα και προτάσεις για λύση απεστάλησαν στις αρμόδιες αρχές και ξεκίνησε μια σκληρή μάχη μεταξύ ερευνητών, πολιτικών και μέσων ενημέρωσης από τη μία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων από την άλλη, προκειμένου να ρυθμιστεί νομικά το θέμα. Κι ενώ καμία σχετική δραστηριότητα δεν υπάρχει στην Ε.Ε., στις Η.Π.Α. ισχύει αυστηρή νομοθεσία που απαγορεύει την πώληση τέτοιων προϊόντων.

Στο παρελθόν, η Ελλάδα και η Πορτογαλία προσπάθησαν να ρυθμίσουν νομικώς το θέμα, αλλά συνάντησαν μεγάλη αντίσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από προσφυγή των γονέων τριών παιδιών, που πέθαναν στη Βρετανία, από τέτοια προϊόντα, το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε από την αρμόδια επιτροπή του (STOA) να διεξάγει έρευνα για να συγκεντρωθούν νεώτερα στοιχεία για τους κινδύνους που έχουν σχέση με τα παιχνίδια μέσα σε παιδικά τρόφιμα. Έλληνες, βρετανοί και πορτογάλοι ευρωβουλευτές υπέβαλαν γραπτές ερωτήσεις στην Κομισιόν ζητώντας γραπτή απάντηση και καταγγέλλοντας τη χλιαρή αντίδραση της Διεύθυνσης Γενικής Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (DG SANCO). Τα μέσα ενημέρωσης και οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών, επίσης, κινητοποιήθηκαν και προέβησαν σε επανειλημμένες εκκλήσεις προς την Κομισιόν και τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ακόμα, μια σειρά από προτάσεις υποβλήθηκαν από διαφορετικούς φορείς, για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.

Παρόλα αυτά, τα προϊόντα με μη βρώσιμα αντικείμενα μέσα σε τρόφιμα συνεχίζουν να πωλούνται ελεύθερα στην Ε.Ε., ενώ εξακολουθούν να καταγράφονται ατυχήματα. Το ζήτημα συνάντησε μεγάλα εμπόδια σε πολλά επίπεδα, όπως έντονη και συντονισμένη αντίδραση εκ μέρους της βιομηχανίας, αμφισβήτηση της ύπαρξης και της αξιοπιστίας των επιστημονικών στοιχείων, διστακτικότητα εκ μέρους των εθνικών αρχών, άρνηση της Κομισιόν να παραδεχτεί το πρόβλημα και να εφαρμόσει την αρχή πρόληψης (precautionary principle). Το αποκορύφωμα ήρθε όταν η μελέτη που διεξήχθη από την επιτροπή STOA δε δημοσιεύτηκε ποτέ. Απογοητευτικό ήταν και το αποτέλεσμα της συνάντησης της Επιτροπής Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναθεώρηση του Οδηγίας για τα παιδικά παιχνίδια, στις 23 Ιανουαρίου 2006, όπου αποφασίστηκε ότι για τα συγκεκριμένα προϊόντα δε χρειάζεται καμία αναφορά ή αλλαγή.

Πηγή: Κ.Ε.Π.Α.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμετείχε, ενεργά, στις προσπάθειες να αλλάξει η Οδηγία, για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Αποστείλαμε τις θέσεις μας, τις οποίες συνδιαμορφώσαμε, με τη BEUC - Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών, και την ANEC Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών για την Πιστοποίηση, σε όλους τους Έλληνες Υπουργούς. Η θέση μας ήταν απαγόρευση της κυκλοφορίας παιδικών τροφίμων, που περιέχουν μη βρώσιμα προϊόντα. Όμως, δώσαμε και μια εναλλακτική πρόταση. Αν είναι αδύνατο να εγκριθεί η απαγόρευση, σε επίπεδο Ευρώπης, τότε να υπάρχει σαφής, κατανοητή και ευδιάκριτη, προειδοποιητική σήμανση. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης δεσμεύτηκαν ότι η χώρα μας θα υποστηρίξει αυτές τις απόψεις. Παρακολουθούμε την εξέλιξη και θα επανέλθουμε δριμύτεροι.
 Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Ιουνίου - Ιουλίου 2006