Οδηγός καταναλωτή για τηλεφωνία και διαδίκτυο

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δημοσιεύει τον «Οδηγό Καταναλωτή για Τηλεφωνία και Διαδίκτυο» της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μια νέα ηλεκτρονική και εύχρηστη έκδοση, διαθέσιμη για τους καταναλωτές, με σκοπό την ενημέρωση και την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.