Εκδήλωση στις 19 Μαρτίου με θέμα "Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Καταναλωτή"
18.03.15
Ο κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, 
Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ. και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. και Αναπλ. Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. θα συμμετέχει, ως ομιλητής, 
με θέμα:
«Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Καταναλωτή»σε εκδήλωση που διοργανώνει
το Κ.Α.Π.Η. Κηφισίας του Δήμου Καλαμαριάς
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί,
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00, 
στο Κ.Α.Π.Η Καλαμαριάς, Καππαδοκίας 38.