Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

en_015.jpgΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υλοποιεί, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, τη δέσμευσή της για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Εκσυγχρονίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της, αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, βελτιώνει τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις της, με ιδιαίτερο σεβασμό στο περιβάλλον. Αναβαθμίζει τα Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε όλη τη Χώρα και παράλληλα δημιουργεί νέα Κέντρα, προκειμένου να προσφέρει άνετη και γρήγορη εξυπηρέτηση στους Καταναλωτές.

Σήμερα, η Δ.Ε.Η. είναι σε θέση ακόμα και να εγγυηθεί, σε κάθε πελάτη, την ποιότητα βασικών υπηρεσιών της, καθορίζοντας συγκεκριμένες προθεσμίες για τη διεκπεραίωσή τους.

Απόδειξη της ικανότητας αυτής, αλλά και του σεβασμού προς τον πελάτη, αποτελεί ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ.).

Εγγυημένες Υπηρεσίες

1.Επέμβαση για την τήξη ασφαλείας μετρητή.

Εάν δεν έχετε ρεύμα, επειδή κάηκε η ασφάλεια του μετρητή σας, θα επέμβουμε μέσα σε 4 ώρες, εφόσον η αναγγελία γίνει μέσα στο ωράριο της Υπηρεσίας μας.

2. Μελέτη Παροχής Ρεύματος.

Εάν έχετε καταθέσει αίτημα για νέα παροχή ρεύματος, θα κάνουμε τη μελέτη και θα σας γνωρίσουμε τις προϋποθέσεις ηλεκτροδότησης, μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες, αν πρόκειται για απλή παροχή (χωρίς δίκτυο), ή μέσα σε 25 εργάσιμες ημέρες, αν χρειάζεται κατασκευή δικτύου.

3. Κατασκευή απλής παροχής ρεύματος.

Εάν ζητάτε νέα παροχή ρεύματος (χωρίς να απαιτείται δίκτυο) και έχετε εκπληρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις, θα την κατασκευάσουμε μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες.

4. Τοποθέτηση - Σύνδεση Μετρητή.

Εάν ζητάτε ηλεκτροδότηση και υπάρχει ήδη το καλώδιο της παροχής, θα τοποθετήσουμε και θα συνδέσουμε το μετρητή, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες (εφόσον έχετε εκπληρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις).

5. Απάντηση σε γραπτά αιτήματα-παράπονα.

Εάν μας στείλετε γραπτό αίτημα ή παράπονο για το προϊόν ή τις υπηρεσίες μας, θα το εξετάσουμε, προσεκτικά και θα σας απαντήσουμε μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες(αν δεν απαιτείται επίσκεψη στο ακίνητό σας), ή μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες (όταν απαιτείται επίσκεψη).

6. Επανασύνδεση μετά από διακοπή λόγω χρέους.

Όταν η παροχή σας έχει προσωρινά διακοπεί, λόγω χρέους προς τη Δ.Ε.Η. και τακτοποιήσετε την οφειλή σας, θα σας επανασυνδέσουμε αυθημερόν.

7. Διακοπή - Επανασύνδεση μετά από αίτημα.

Εάν ζητάτε εσείς τη διακοπή ή την επανασύνδεση της παροχής σας (π.χ. λόγω μετακόμισης), θα τη διεκπεραιώσουμε μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες.

8. Τήρηση συμφωνημένης συνάντησης.

Οι συμφωνούμενες συναντήσεις (ραντεβού) με την Υπηρεσία μας, για την εκτέλεση εργασιών στο ακίνητό σας, θα ορίζονται με εύρος χρονικού διαστήματος που δε θα ξεπερνά τις 3 ώρες και θα τηρούνται με συνέπεια.

Καταβολή χρηματικού ποσού
Εάν οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις δεν τηρηθεί, η Επιχείρηση δεσμεύεται να καταβάλλει στον πελάτη το ποσό των 15 Ευρώ, ως απόδειξη της βούλησής της να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας.

Διαδικασία - Προϋποθέσεις
1. Για να έχει εφαρμογή ο Χ.Υ.Κ., θα πρέπει να έχετε υποβάλει σχετικό αίτημα στο αρμόδιο τοπικό γραφείο της Δ.Ε.Η. Ο χρόνος δέσμευσης μετράει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής του αιτήματος, πλην των περιπτώσεων 1 και 6, στις οποίες μετράει, από τη στιγμή της αναγγελίας (εφόσον αυτή γίνει μέσα στο ωράριο της Υπηρεσίας μας).
2. Για να καταβληθεί το χρηματικό ποσό στο δικαιούχο, θα πρέπει να το ζητήσει (μέσα σε ένα μήνα) από το τοπικό γραφείο της Δ.Ε.Η. Η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ, μέσω του λογαριασμού ρεύματος, ή σε μετρητά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
3. Η Δ.Ε.Η. τηρεί με αξιοπιστία όλα τα δεδομένα που έχουν σχέση με την εφαρμογή του Χ.Υ.Κ. Οι περιπτώσεις διαφωνιών επιλύονται από την ιεραρχικά ανώτερη Υπηρεσία της Επιχείρησης.
4. Ο Χ.Υ.Κ. δεν ισχύει σε περιπτώσεις:

  •    Ανωτέρας βίας και εξαιρετικών καταστάσεων (π.χ. πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή απεργίες).
  •      Μη αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.
  •      Αδυναμίας πρόσβασης στο ακίνητο του πελάτη.
  •      Ελάχιστων μικρών νησιών, όπου δε λειτουργούν γραφεία της Δ.Ε.Η.

Είναι αυτονόητο ότι ο Χ.Υ.Κ. έχει εφαρμογή μόνο στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που περιέχονται σ' αυτόν