Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

gr-logo.gif
Η Ελλάδα ανέλαβε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου 2014, στην Αθήνα την εξάμηνη εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάληψης της πέμπτης κατά σειρά Προεδρίας επέλεξε το λογότυπο «Ευρώπη: η κοινή μας αναζήτηση». Το πρόγραμμα εστιάζεται σε τέσσερις βασικούς τομείς: ανάπτυξη, θέσεις απασχόλησης και συνοχή, περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, μετανάστευση, σύνορα και κινητικότητα και θαλάσσια πολιτική.
 
Ενημερωθείτε για τους στόχους και τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας από την επίσημη ιστοσελίδα www.gr2014.eu και από τον επίσημο λογαριασμό της Προεδρίας στο twitter.